Lögner och oseriösa miljöorganisationer i debatten om fisket

Tidigare ägnade sig Greenpeace i Sverige och Danmark väldigt mycket åt fiske. Deras påståenden och rapporter var lögnaktiga och fyllda av påhittade uppgifter som Greenpeace kallade fakta. Med tiden blev väl detta väldigt uppenbart och ingen litade på dem. Greenpeace har upphört att ägna sig åt fiske och deras ledande propagandist kring fiske i Sverige, Jan Isaksson, började på Fishsec.

Fishsec är en lobbyorganisation som finansieras med allmänna medel. De fortsatte med lögner om fiske vilket ledde till att en diskussion om indragning av bidragen kom upp. Sen dess har Fishsec varit betydligt mer återhållsamma med lögnaktiga utspel om fisket. Istället har ett par nya organisationer tagit över ljugandet om fisket i svensk vatten, BalticSea2020 och Our Fish.

BalticSea2020 är en ren lögnfabrik och finansieras av pengar från en svensk miljardär som är känd för att han en gång i tiden lurade den svenska staten på miljarder i valutaförluster och undanhållen skatt. De hänvisar dessutom ofta till Our Fish som är experter på påhittade rapporter och fantasier som påstås vara fakta. Our Fish saknar i verkligheten kunskap om fiskeförhållandena i svenska fiskevatten och drivs med bas i Storbritannien.

Bland BalticSea2020:s stora lögner finns deras lobby- och propagandakampanj Rädda Östersjötorsken. I stort sett inget av den kampanjens påståenden är korrekta.

Tyvärr har den här typen av lögnaktiga organisationer och deras påhittade fakta under lång tid präglat den svenska debatten om fiske och havsmiljö. Det är mycket olyckligt och sannolikt mycket kontraproduktivt. Det gör kampen för ett mer miljövänligt fiske och ett friskare hav svårare. Genom påhittade fakta, rapporter som presenterar fantasier och lögner, bisarra och lögnaktiga debattartiklar och osanna påståenden förvrider det debatten så att alla åtgärder blir felaktiga, meningslösa och ibland till och med direkt negativa för havsmiljön och för uppbygget av ett mer miljövänligt fiske.

Läs mer:

Advertisements