Om varför Skanstorget inte behövs och kan bebyggas

Numera finns det 4 000 invånare i Haga och Pustervik, 11 000 invånare i Olivedal och Kommendantsägen, 11 000 i Masthugget och 4 000 i Annedal. Totalt 30 000 invånare. I området finns en mängd torg och platser såsom Johannesplatsen, Masthuggstorget, Heurlins plats, Olof Palmes plats, Järntorget, Pusterviksplatsen, Haga Nytorg (vid stadsdelshuset i Haga), platsen vid Hagabion, Sveaplan, Linnéplatsen, Skanstorget och Haga Kyrkoplan. Det är 12 stycken varav det inte ens går att hitta Johannesplatsen som är en trafikplats och inget annat. Ytterligare tre stycken, Heurlins plats, Pusterviksplatsen och Skanstorget är huvudsakligen bilgator och parkeringar. En, Linnéplatsen, är en kollektivtrafikknutpunkt och en stor trafikplats, Olof Palmes plats utnyttjas dåligt medan Järntorget, platsen vid stadsdelshuset i Haga, platsen vid Hagabion och Sveaplan har ett fungerande folkliv. Masthuggstorget används inte till nåt.

1930 fanns det färre torg, Johannesplatsen, Masthuggstorget, Järntorget, Pusterviksplatsen, Sveaplan, Linnéplatsen, Skanstorget och Haga Kyrkoplan. Totalt 8 stycken. Antalet invånare var däremot mycket högre. Totalt 40 000 varav 21 000 i Masthugget och Olivedal inklusive Kommendantsängen, 10 000 i Haga inklusive Pustervik och 9 000 i Annedal. I Haga har flera tidigare bostadskvarter gjorts om till lekplatser med mycket begränsad användning och en del av ett kvarter har blivit torg. Ett helt bostadskvarter i Kommendantsängen har förvandlats till ödemark som inte används till nåt. Annedal har blivit ett glest bebyggt miljonprogramsområde utan liv. Befolkningstätheten har minskat mest i området kring Skanstorget. Från 19 000 i Annedal och Haga till 8 000.

Mellan 1896 och andra världskriget användes Skanstorget som salutorg. Därefter har det i huvudsak varit bilparkering och annars inte använt till nåt. Även under salutorgstiden var torget för det mesta oanvänt och saknade i stort sett helt folkliv. Skanstorget användes också ofta till politisk möten i arbetarrörelsens barndom i slutet av 1800-talet men den verksamheten flyttade till Järntorget när Arbetarrörelsens centrala verksamheter förlades kring Järntorget.

Mellan 1877 och andra världskriget fungerade också Masthuggstorget som marknadstorg. Sen dess har det i huvudsak varit oanvänt. Både Masthuggstorget och Johannesplatsen har historiskt använts till politiska möten och demonstrationer, men efterhand blev Järntorget den centrala platsen för sådant. Johannesplatsen har helt försvunnit i vägar, rondeller och spårvagnsspår.

Linnéplatsen anlades för att fungera som en port till Slottsskogen och så fungerar platsen än idag.

Vad det gäller Pusterviksplatsen tycks den aldrig ha använts till nåt och har i modern tid alltid varit parkeringsplats och tidigare även bensinmack. Sveaplan och Haga Kyrkoplan tycks alltid ha haft ungefär samma användningsområde som idag och fungerat mer eller mindre bra.

Av de nya torgen så är Heurlins plats och Olof Palmes plats tomma och icke-fungerande utväxter på Järntorget, platsen vid Hagabion en konsekvens av alternativrörelsernas övertagande av Viktoriaskolan (numera Viktoriahuset) och torget i mitten av Haga kom till genom ett politiskt beslut och tack vare alternativrörelsernas kamp för att bevara Haga.

1930 fanns det 5 000 invånare per torg, idag finns det 2 500. Om vi skulle vilja ha lika många invånare per torg idag som 1930 behövs det 6 torg. Sveaplan, Haga Nytorg, Viktoriahuset/Hagabion, Järntorget. Linnéplatsen och Haga Kyrkoplan. Johannesplatsen har upphört att existera, Olof Palmes plats och Heurlins plats kan betraktas som delar av Järntorget och kan förbättras avsevärt med uteserveringar och borttagning av parkeringsplatser. Men det bästa vore kanske att ta bort Heurlins plats och låta huvuddelen av trafiken som går mellan Järntorget och Olof Palmes plats istället gå över Heurlins plats och baksidan av Folkets Hus.

Pusterviksplatsen, Skanstorget och Masthuggstorget kan bebyggas. De behövs inte.

Advertisements