Den dryge överklasskrönikören Isitt slår till igen

Jag har inga problem med om Isitt raljerar, inget problem om han kritiserar politiker, inga problem med hans ton och inga problem med att han tycker även om jag ofta inte håller med honom. Problemet med Isitt är hans brist på faktaunderlag för sina tyckanden. Han brist på grundläggande kunskap om Göteborg, dess platser, gator och torg. Det är hans brist på underbyggda åsikter som är problemet. Hans lösa tyckandet utan kunskap om frågan, platsen, torget, stadsdelen och miljön han tycker om. Åsikterna i sig får han gärna ha, men de måste ju kunna underbyggas med fakta, ha en bas i verkligheten. Så är det dock tyvärr sällan med Mark Isitt.

Även han senaste kraftigt raljerande och ironiska krönika om Skanstorget präglas av hans okunskap. Enligt Mark isitt ligger Skanstorget mellan Olivedal och Haga. Men problemet är ju att Olivedal inte ens ligger i närheten. Skanstorget ligger mellan Kommendantsängen söder om torget och Haga i norr med Annedal öster om torget. Sådan grundläggande okunskap är inte bra för en tyckare om Göteborgs stadsmiljö.  Han verkar inte heller begripa varför många i Göteborg inte gillar hans krönikor. Bristen på kunskap, historielöshet, tyckanden utan faktakunskap etc.

Mark Isitt vill inte ha bebyggelse på Skanstorget. Det är väl okej att ha den åsikten. Jag tycker det är rimligt att bygga på Skanstorget. Argumenten för min åsikt är bl.a. att stora torg inte behövs i ett modernt samhälle, för lite befolkningsunderlag och att det finns alldeles tillräckligt med levande torg i området. Skanstorget är ett av Göteborg minst använda torg och fungera främst som en parkeringsplats. Det finns idag inget behov av torghandel. Senast torget användes för torghandel var på 1930-talet. Då fanns det 19 000 invånare i Haga och Annedal idag finns det bara 8 000. Då fanns det 40 000 invånare sammanlagt i Haga, Annedal, Kommendantsängen, Olivedal, Masthugget och Pustervik. Idag finns det 10 eller 12 torg beroende på om vi räknar Olof Palmes plats och Heurlins plats som egna torg eller som delar av Järntorget. På 1930-talet fanns det 8 torg. Idag finns det alltså fler torg trots att befolkningen minskat. Minskningen har uteslutande skett i områdena runt Skanstorget. Det finns helt enkelt inte längre behov av Skanstorget, speciellt som Haga och Kommendantsängen redan har var sitt levande torg.

Isitt har vad jag vet inte framfört några argument med förankring i fakta och verklighet om varför Skanstorget ska bevaras. Det är ganska typiskt och själva problemet med honom som krönikör.

Läs mer:

Advertisements