Orimligheter och felaktigheter i debatt om Fiskebäcks hamn

Det är eventuellt så att Fiskebäcks hamn ska muddras för att ge de stora fiskebåtarna i Fiskebäck möjlighet att kunna gå in i den egna hemmahamnen. Frågan har behandlats i kommunstyrelsen och ska upp i kommunfullmäktige. Debatten kring frågan i media och i politikens slutna och öppna rum har dock visat på en förbluffande okunnighet om fisk hos många ledande politiker, både i miljöpartiet och moderaterna, de två partier som i första hand varit de som uttalat sig i frågan.

Tjänstemännen i Göteborg stad har dock gjort ett par utmärkta utredningar av frågan som landat i slutsatsen att det är rimligt och vettigt att muddra Fiskebäcks hamn och farleden dit. Dels en utredning om fiskerinäringen i Göteborg, dels en utredning av en muddring av Fiskebäcks hamn.

Förutom okunskapen som visat sig i debatten förekommer det också en del oseriösa argument både bland de som vill ha muddring och de som inte vill ha en utbyggnad av Fiskebäcks hamn. Att påstå att en fördjupning och utbyggande av hamnen i Fiskebäck skulle leda till att mer fisk landades där är inget rimligt argument. Det kommer nämligen inte att bli så. De stora båtarna kommer även fortsatt att landa i Västervik och Skagen.

Att hävd att fiskebåtarna från Fiskebäck fiskar i Afrika eller att yrkesfiskarna i Fiskebäck främst fiskar med danskflaggade båtar är likaledes helt felaktiga påståenden som saknar all form av verklighetsförankring.

Slutligen tycker jag det är självklart och vettigt att muddra farleden in till och hamnen i Fiskebäck så att de stora pelagiska fiskebåtarna kan ligga där när yrkesfiskarna är lediga och när båtarnas utrustning behöver underhållas. Detta skulle ge fler arbetstillfällen och en mer levande hamn. Men hamnen behöver inte muddras så att de kan gå fullastade in i hamnen. Därför att de faktiskt aldrig kommer att landa fisk i hamnen i Fiskebäck.

Läs mer:

Advertisements