Dubbelspår på Bohusbanan en vinst för samhället

En upprustning av Bohusbanan medför inte bara kortare restid och bättre säkerhet längs järnvägen – det kan även bli en lönsam satsning. De samhällsekonomiska nyttorna förväntas uppgå till 21 miljarder kronor enligt en ny rapport från bland annat Uddevalla kommun och Västsvenska Handelskammaren.

– Det är ovanligt att spårbundna projekt av det här slaget visar så hög lönsamhet, säger Johan Trouvé, VD i Västsvenska Handelskammaren, i ett pressmeddelande.

Bakom de positiva siffrorna döljer sig kortare restider, ökad produktivitet, högre sysselsättning och ökade fastighetsvärden.

– Merparten av nyttorna, 17 av de 21 miljarderna, kan härledas till kortare restider. Den uppskattade investeringskostnaden för en ny Bohusbana ligger runt 19 miljarder kronor, säger Johan Trouvé.

Med dubbelspår och en restid på 40 minuter mellan Uddevalla och Göteborg skapas på sikt en gemensam arbetsmarknadsregion. All erfarenhet visar att stora arbetsmarknader klarar sig bättre än små, inte minst vid konjunktursvängningar.

– Men redan på kort sikt beräknas satsningen ge effekt. För varje miljard som satsas på Bohusbanan skapas 1100 nya årsarbeten, säger Johan Trouvé.

– Arbetspendlingen är oerhört viktig för Uddevalla, vi har en stor inflyttning och många nya företag. Vårt mål är att Bohusbanan ska ha en framskjuten position när Trafikverket presenterar nästa trafikplan 2028 och att delsträckor byggs ut under tiden, säger Ingemar Samuelsson, kommunstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.

Ett jämförande exempel är den dubbelspåriga järnvägen mellan Trollhättan och Göteborg som färdigställdes 2012. Sedan utbyggnaden har antalet pendlare ökat med 27 procent och priset på bostadsrätter i Trollhättan med 141 procent. Att en ökning av antalet pendlare nödvändigtvis skulle vara nåt positivt är dock en tveksam slutsats. Resande, oavsett hur det går till, innebär ökad energiförbrukning och i dagens värld innebär det en risk fö ökad användning av fossila bränslen. Samtidigt är järnväg det bästa transportmedlet på land och kan bil- och busstrafiken minskat genom fler tåg är det bara bra.

– Det är uppenbart att något händer när järnvägen förbättras. Städer med bra järnvägsförbindelser är attraktiva att bo i men också att pendla till, vilket stärker näringslivet.

Om järnvägen rustas upp kommer även boende längs med Bohusbanan få mer i plånboken. Som en effekt av en bättre fungerande regional marknad, bedöms satsningen på sikt ge en samlad inkomstökning till ett värde av nära 14 miljarder kronor. Siffran ska dock inte adderas till de nämnda 21 miljarderna.

Idag tar tågresan mellan Uddevalla och Göteborg 70 minuter. Med dubbelspår förkortas den med 30 minuter.

– Det är uppenbart att det har en stor betydelse för individen. En tidsvinst på 60 minuter varje arbetsdag gör underverk för livspusslet, säger Bjarne Pettersson, regionchef Västsvenska Handelskammaren.

– Ett utbyggt dubbelspår är den viktigaste utvecklingsfrågan för Uddevalla kommun, och för Västra Götalandsregionen. Den här studien stöttar de vinster vi tidigare sett vad gäller kompetensförsörjning, fastighetsvärden och restider, säger Peter Larsson, kommundirektör.

– Under de fyra år vi får vänta på nästa infrastrukturplan från regeringen behöver vi ena oss, men mot bakgrund av siffrorna i vår rapport bedömer vi att Bohusbanans aktier har stärkts betydligt. Rapporten visar att investeringen har ett stort värde för regionen och hela samhällsekonomin, avslutar Bjarne Pettersson.

I Göteborgs-Posten uttalar sig även Trafikverket:

Bengt Rydhed, ställföreträdande direktör på Trafikverket väst, meddelar att de behöver några dagar på sig för att analysera rapporten, men säger:

– Det är för lång restid mellan Uddevalla och Göteborg. Vi skulle behöva bygga dubbelspårssträckor för att korta den och kunna köra kvartstrafik mellan Stenungsund och Göteborg.

PS. Rapporten hade behövt korrekturläsas bättre. Den innehåller ganska många stavfel, exempelvis är Stenungsund felstavat på nästan alla platser där ortens namn förekommer.

Advertisements
  1. Vilket dumt slöseri att bygga en ny Bohusbana när det redan finns en snabbjärnväg nästan hela vägen mellan Göteborg och Uddevalla. Det går att köra på 50 minuter med de spår som redan finns. Bara att sätta igång och köra.