Polis snackar skit om narkotika och GP sprider det

Det finns inte några som helst belägg för de lösa påståenden som GP idag sprider om narkotika i Göteborg. En polis, Anders Karlsson, påstår utifrån helt lösa boliner, dvs hans personliga upplevelser, att bruket av opium och rökheroin ökat kraftigt i Göteborg. Det är helt enkelt inte sant.

Det är mycket möjligt att fler personer med ursprung från Iran och Afghanistan där det är ett traditionellt missbruk idag använder rökheroin och opium, men det handlar fortfarande om små mängder och ett begränsat missbruk i begränsade miljöer. Att påstå att bruket ökar så mycket att det borde kallas ”epidemi” är bara dumheter. Det är också mycket möjligt att langningen ökat kring Nordstan. Men då har den troligen minskat nån annan stans. För det finns inga belägg för att narkotikabruket skulle öka i Sverige.

Polisen har ökat sitt arbete och sin närvaro i Brunnsparken. Därför har antalet anmälda narkotikabrott gått upp i området. Antalet anmälda narkotikabrott säger ingenting som hur mycket narkotika som finns utan antalet anmälda narkotikabrott styrs helt av hur polisen arbetar. Mer fokus på narkotika från polisen i ett visst område ger fler anmälda narkotikabrott i det aktuella området. Polisen Anders Karlsson uttalanden ska därmed betraktas som helt lösa fantasier utan verklighetsanknytning. Inte ens bland tunga missbrukare finns det någon egentlig ökning av heroin- och opiummissbruket.

När det gäller Nordstan så har det varit likadant så länge Nordstan funnits. Där har alltid funnits en omfattande langning. När det gäller utomhusplatser med mycket öppen langning så började det på 1960-talet med Näckrosdammen och Götaplatsen för att flytta nerför Avenyn och upp till Vasaparken i början av 1970-talet för att sen flytta vidare till Kungsparken och Kungstorget för att en period i slutet av 1990-talet helt ha hamnat i området kring Nordstan och Centralstationen. Där har det sen förblivit, länge på det som heter Kanaltorget (också kallat Savannen) vid Lilla Bommen och utanför Nordstans nordliga ingångar. I och med Västlänksbygget försvann hela platsen och handeln fick flytta till andra platser såsom Brunnsparken och området kring Nordstans sydliga ingångar.

Naturligtvis har det alltid också funnits andra torg och platser där narkotikahandel förekommer. Lokala torg i olika förorter såsom Angered C, Hammarkulletorget, Frölunda Torg, Vårväderstorget, Järntorget, Stigbergstorget och kring Systembolaget vid Vagnhallarna i Majorna för att ta några exempel. Majorna-Linné är det stadsdelsnämndsområde där det finns flest tunga missbrukare i hela Göteborg så det finns sannolikt mer langning där än på andra håll.

Så hur ser det då ut i verkligheten, bortanför polisen Anders Karlssons personliga upplevelser:

Genom sina helt ovederhäftiga spekulationer baserade på en polismans personliga upplevelser bidrar GP inte till en korrekt verklighetsbeskrivning utan istället sprider de oro genom att hitta på en verklighet som inte finns. Det är verkligen oseriöst av GP och journalister som Hampus Dorian.

Advertisements