Peter Linnés överdrifter om gängkriminalitet

Skottlossningen, uppgörelsen, mellan två grupperingar i Mölnlycke häromdagen har föranlett Peter Linné att göra något han kallar analys. I själv verket är det inget annat än en illa underbyggd spekulation som enbart skrämmer upp folk i onödan.

Allt tyder på att ett lokalt gäng i Mölnlycke som går under namnet 435-gänget i media och hos polisen. De flesta i 435-gänget har efternamn som Månsson, Ekström och Jansson angripit en fest som ordnats av en annan lokal gruppering, en mc-klubb vid namn Beer Brothers MC. Beer Brothers MC är ingen Hells Angels-klubb, däremot är de anknutna till Hells Angels MC (HA) genom den så kallade Göteborgsmodellen och att de uttalar stöd till Hells Angels genom att bära ”support your local 81”-patchar. 81 står för HA, den åttonde och den första bokstaven i alfabetet.  Mycket tyder på att 435-gänget inte förstått att Beer Brothers MC är en mc-klubb med kopplingar till Hells Angels.

Orsaken till angreppet mot Beer Brothers MC är troligen en konflikt som beror på en skjutning ev en lokal småtjuv som gjort inbrott i en lokal som disponerades av personer i 435-gänget, och en därefter följande misshandel av en medlem i 435-gänget utförd av personer tillhörande Beer Brothers MC.

Vad 435-gänget troligen inte visste var att det fanns fullvärdiga medlemmar från Hells Angels på festen och i lokalen i Mölnlycke. I detta fall polska medlemmar. Det kan ifrågasättas om de hade angripit lokalen om de känt till detta eller faktiskt varit medvetna om kopplingen mellan Beer Brothers MC och Hells Angels MC.

Utgångspunkten för Peter Linnés så kallade analys i GP är med andra ord i grunden felaktig. Den utgår från att 435-gänget medvetet angripit Hells Angels MC. Det är sannolikt inte så, utan de har angripit Beer Brothers MC utan att vara medvetna om kopplingen till HA. Att de skulle ha gjorde angreppet för att stärka sitt varumärke stämmer därför sannolikt inte. Det finns heller inget som tyder på att 435-gänget är ett gäng som borde betraktas som ett tyngre kriminellt nätverk. De har inte dömts för någon omfattande grövre brottslighet och de har med alla sannolikhet inte sökt konfrontation med Hells Angels MC.

Genom att Peter Linné har fel om de grundläggande premisserna så blir hans övriga resonemang också felaktigt. Dessutom utgår han från att den typen av gäng som 435-gänget representerar är något nytt. Vilket naturligtvis bara är dumheter. Sådana gäng fanns redan på 1970-talet, med skillnaden att vi då inte hade några skjutvapen. Det ”gäng” jag tillhörde var en grupp ungdomar och unga män mellan 16 och 25 år gamla där den centrala gruppen utgjordes av ett antal (5-8 stycken) nära vänner som när det begav sig var mellan 16 och 20 år gamla.

Cannabishandeln lokalt i Stenungsund liksom handel med LSD kontrollerades helt av gruppen som dessutom hade perifera medlemmar som handlade med och spred andra droger som thinner och amfetamin. Moped- och mcstölder samt inbrott i villor, källare och vindar stod också på meritlistan hos många av de i nätverket ingående personerna. De flesta deltog också nån eller några gånger i regelrätta gängbråk mot raggarna i Stenungsund eller Tjörnbor som utkämpades med knivar, påkar och knytnävar.

Totalt ingick cirka 20-25 personer i nätverket på ett eller annat sätt inklusive en del småsyskon vara nån enstaka sen tog över verksamheterna tillsammans med vänner. En period ingick en person vid namn Ulf Tallberg som blev känd genom att Björn Afzelius skrev en sång om honom. Hade denna gruppering funnits dag hade det utan tvekan betraktas som ett kriminellt nätverk av polis och media.

Alla ingående personer hängde dessutom och dominerade helt en då central plats i Stenungsund, vid ICA-hallen (Stenungshallen) mellan Brudhammar, Kopper, Uppegård och Hasselbacken (större delen av Solgården var inte bebyggt på den tiden). Andra människor i Stenungsund upplevde platsen som osäker och gruppen av ungdomar som hotfull. Vi kände oss inte som nåt hot mot nån och vi hade inget sånt syfte med att hänga där. Vi ville bara umgås och dessutom var det en bra plats för att göra upp affärer. I sammanhanget kan det väl sägas att jag upplevde mig som en perifer person även om jag tillhörde den där inre gruppen av nära vänner.

I orter, stadsdelar och förorter som Stenungsund och Mölnlycke, Biskopsgården och Hammarkullen, Lindome och Kungälv, Tynnered och Bergsjön, Majorna och Lunden osv har det alltid funnits den hör typen av ”gäng”, ”nätverk” och grupperingar. Det är inget nytt som Linné fått för sig.  I överklasstadsdelar som Hovås, Örgryte, Lorensberg etc har de däremot aldrig funnits och kommer aldrig att finnas. Ändå påstår Peter Linné att de kommer att dyka upp där. Hans kunskaper och insikter på området förefaller faktiskt mycket begränsade. Hans analys är faktiskt inte värd utrymmet den tar upp i tidningen. Det är uppenbart att han spekulerar och överdriver.

När det gäller skottlossningen är nu 11 personer anhållna och ytterligare en misstänkt. Den sistnämnde ligger nedsövd och har inte hörts. Den nedsövde ska enligt SVT vara en högt uppsatt medlem i Hells Angels och ha träffats av 14 skott. Ytterligare en person som tidigare varit anhållen har släppts fri. En majoritet anhållna tillhör Beer Brothers MC eller Hells Angels MC och sannolikt är flertalet av de skadade också från dessa mc-klubbar. Men även personer från 435-gänget är anhållna liksom en del personer utan känd tillhörighet. Ett par av de anhållna HA-medlemmarna ska vara från Polen och de antas ha varit i Sverige på grund av en fest samma kväll hos HA Goth Town i Skepplanda. Festen i Mölnlycke hos Beer Brothers MC var enligt uppgifter en förfest.

Advertisements