Johannes Hulter och Yimby, mångfald och integration

Jag har tidigare visat på hur media (inklusive ETC) vilselett om segregation och mångfald i Göteborg med anledning av en rapport från Hyresgästföreningen. Det är inte Majorna eller Linnéstaden som har lägst mångfald. Inte heller har dessa stadsdelar hög mångfald eller bra integration.

Jag har också visat på problem med undersökningen från Hyresgästföreningen och hur den underskattar mångfalden i många centrala stadsdelar på grund av att uppgifter om etnicitet och religion inte finns tillgängliga i svensk statistik. Om det bor många barn till invandrare, romer, resande, tornedalsfinnar, samer eller judar i ett område påverkas inte mångfalden då de inte räknas. En klar felkälla i Hyresgästföreningens undersökning av mångfald. Hulters genomgång på Yimby Göteborg lider av samma problem precis som all andra undersökningar av mångfald i Sverige.

Johannes Hulter menar att undersökningen från Hyresgästföreningen visar på att integrationen fungerar bäst i innerstaden. Jag menar att det inte går att dra några sådan slutsatser från undersökningen. Kanske går det att hävda att genomsnittlig mångfald och låg segregation medför bättre integration. Sådana områden återfinns i nästan hela Göteborg men främst i Krokslätt, Högsbo, Frölunda, Lundby, Kärra, Tuve etc. En del av dessa områden är dock sådana där SD får hög andel av rösterna (Kärra, Pilegården, Kobbegården, Järnbrott osv) medan andra är sådana där SD har lågt stöd (områden i Krokslätt, Majorna och innerstaden). Jag menar att Hulters slutsatser om bäst integration i innerstaden inte kan dras från Hyresgästföreningens undersökning men kombineras den med annan information kan vi ändå konstatera att det är sannolikt att innerstadens områden innebär bättre integration.

Andel röster på SD i Göteborg, områden, andel, stadsdelnämndsområde i valet 2018 (landsbygdsdistrikt undantagna)

Amhult-Arendal, 25,8 %, Västra Hisingen
Kärra V, 25,5 % Norra Hisingen
Kärra S, 24,6 % Norra Hisingen
Järnbrott Östra, 24,0 %, Askim-Frölunda-Högsbo
Pilegården, 23,3 %, Askim-Frölunda-Högsbo
Tofta, 22,8 %, Askim-Frölunda-Högsbo
Tynnered östra, 22,6 %, Västra Göteborg
Torslanda, 22,6 %, Västra Hisingen
Torslanda torg, 22,3%, Västra Hisingen
Agnesberg, 22,1%, Angered

Stadsdelar måste ha blandad befolkning, dvs både inrikes födda och invandrare från olika delar av världen för att få hög mångfald. En stadsdel med många invandrare och få inrikes födda får låg mångfald. Västra Hjällbo får exempelvis en siffra på 0,60 vilket bara är en bit bättre än Mossen i Krokslätt (Centrum) som har 0,53. Stadsdelar med många inrikes födda och få invandrare får låg mångfald och alla stadsdelar som har mycket låg mångfald är sådana.

Den visar att stadsdelar med hög mångfald är förortsområden som inte är fattiga.  Det finns också en del problem med Hyresgästföreningens undersökning.

Högst mångfald, stadsdel, andel, stadsdelsnämndsområde

Gårdsten (västra), 0,89, Angered
Gårdsten (nordvästra), 0,87, Angered
Gårdsten (norra), 0,86, Angered
Gårdsten (östra), 0,83, Angered
Lövgärdet (västra), 0,80, Angered
Svartedalen (norra), 0,78, Västra Hisingen
Olofshöjd, 0,77, Centrum
Gårdsten (södra), 0,86, Angered
Agnesberg, 0,75, Angered
Norra Bergsjön (västra), 0,74, Östra Göteborg
Östra Bergsjön (södra), 0,73, Östra Göteborg
Trädgårdsgärdet, 0,73, Angered
Hammarkullen (Sandeslätt), 0,73, Angered
Lövgärdet (centrala), 0,73, Angered
Lövgärdet (östra), 0,73, Angered
Södra Biskopsgården (norra), 0,73, Västra Hisingen
Södra Biskopsgården (centrala), 0,73, Västra Hisingen
Lövgärdet (norra), 0,72, Angered
Norra Bergsjön (östra), 0,72, Östra Göteborg
Södra Biskopsgården (sydöstra), 0,72, Västra Hisingen
Östra Bergsjön (centrala), 0,71, Östra Göteborg
Backatorp (östra), 0,71, Norra Hisingen
Backa (nordöstra), 0,71, Norra Hisingen
Frölunda (kring torget), 0,71, Askim-Frölunda-Högsbo
Länsmansgården (norra), 0,71, Västra Hisingen
Södra Biskopsgården (södra), 0,71, Västra Hisingen
Kortedala (östra), 0,70, Östra Göteborg
Hammarkullen (västra), 0,70, Angered
Länsmansgården (nordöstra), 0,70, Västra Hisingen

Samtliga områden med hög mångfald utom ett är förortsområden i miljonprogramsstadsdelar. Det avvikande området är ett studenthemsområde, Olofshöjd i Burås, Krokslätt.

Områdena med hög mångfald hör sällan till de fattigaste områdena i Göteborg. Olofshöjd som är ett studentområde gör det dock.

Områden med lägst mångfald är nästan uteslutande villaområden i de västra delarna av staden och i Örgryte-Härlanda. På detta område får jag och Hulter samma resultat även om jag utgår från mindre områden än primärområden som han utgår ifrån. Mina siffror är mer noggranna än Hulters och därför blir inte Västra Göteborg och Örgryte-Härlanda lika dominerande i min redovisning  som i Hulters. 14 områden i Västra Göteborg, 9 på Västra Hisingen, 6 i Örgryte-Härlanda och 5 i Askim-Frölunda-Högsbo. Det är inte heller de allra rikaste områdena som har lägst mångfald utan villa- och radhusområden med inkomstnivåer en bit under de högsta. Den övervägande delen av dessa områden ligger vi eller nära havet.

Lägst mångfald, stadsdel, andel, stadsdelsnämndsområde

Donsö-Vrångö, 0,16, Västra Göteborg
Skintebo – Billdal (västra), 0,20, Askim-Frölunda-Högsbo
Gossbydal-Andalen, 0,20, Västra Hisingen
Fiskebäck (norra), 0,21, Västra Göteborg
Lindås (östra), 0,21, Askim-Frölunda-Högsbo
Önnered, 0,21, Västra Göteborg
Billdal (södra) – Lindås (västra), 0,22, Askim-Frölunda-Högsbo
Björlanda (västra) – Nolvik, 0,22, Västra Hisingen
Nolered (norra), 0,22, Västra Hisingen
Hästevik-Hjuvik, 0,23, Västra Hisingen
Nolered (östra), 0,23, Västra Hisingen
Billdal (östra), 0,24, Askim-Frölunda-Högsbo
Björlanda (östra), 0,24, Västra Hisingen
Dalen, 0,24, Västra Hisingen
Fiskebäck (östra) – Högen, 0,24, Västra Göteborg
Låssby, 0,24, Västra Hisingen
Nolered (västra-centrala), 0,24, Västra Hisingen
Skatås-Delsjön, 0,24, Örgryte-Härlanda
Styrsö-Köpstadsö, 0,25, Västra Göteborg
Åkered, 0,25, Västra Göteborg
Bratthammar, 0,27, Västra Göteborg
Bö (östra), 0,27, Örgryte-Härlanda
Fiskebäck, 0,27, Västra Göteborg
Nolered (södra) – Linnefjäll, 0,27, Västra Göteborg
Nya Varvet, 0,27, Västra Göteborg
Näset (södra), 0,27, Västra Göteborg
Brottkärr, 0,28, Askim-Frölunda-Högsbo
Näset (norra) 0,28, Västra Göteborg
Bagaregården (södra), 0,29, Örgryte-Härlanda
Torp – Kärralund (södra), Örgryte-Härlanda
Brännö-Asperö, 0,29, Västra Göteborg
Tranered-Påvelund, 0,29, Västra Göteborg
Kålltorp (västra), 0,30, Örgryte-Härlanda
Mysterna, 0,30, Norra Hisingen
Sävenäs-Fräntorp, 0,30, Örgryte-Härlanda

När det gäller att mäta segregation så är det måttet inte meningsfullt på den noggranna nivån som mångfalden (andelen utlandsfödda) här redovisats. I det sammanhanget är stadsdelsnämndsområden rimligare. Segregationen är som Johannes Hulter också kommit fram till främst låg i centrala stadsdelar och hög i de västliga områdena i Göteborg där mångfalden i en del mindre områden är mycket låg. Segregationen är ett mått på om befolkningen bor blandat eller isolerat i olika områden.

Segregation i Göteborg 

Västra Hisingen, 17%
Västra Göteborg 12%
Angered, 7%
Askim-Frölunda-Högsbo 7%
Östra Göteborg, 7%
Norra Hisingen 6%
Örgryte-Härlanda 3%
Centrum 2%
Lundby 2%
Majorna-Linné 1%

Advertisements