Överdrifter om mc-gängen i rapport om organiserad brottslighet

Institutet för Framtidsstudier släppte under måndagen rapporten Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i Sverige. Rapporten är framtagen på beställning av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Rapportförfattarna uppger att rapporten ger en första beskrivning av forskningsdata som sammanställts och samlats in vid Institutet för Framtidsstudier med ekonomiskt stöd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).  Bakgrundsmaterialet som använts kommer från Polismyndigheten och Säkerhetspolisen.

Tidskriften Payback kritiserar rapporten utifrån att den helt enkelt inte kan vara sann. Exempelvis menar de att påståenden om att medelåldern i mc-gängen (som Payback själva helst kallar mc-klubbar) inte på något sätt kan vara så låg som rapporten påstår:

Individerna i MC-gängen har högst medelålder (27,8 år). Den vanligaste åldern (typåldern) i mc-gängen, uppges vara 21 år: Minimiåldern inom mc-populationen uppges vara 15 år.

Alla människor som har den minsta kunskap om bikerklubbar vet att dessa siffror knappast kan bli felaktigare! Bikerkulturen är en ålderstigen kultur med allt högre medelålder för varje år som går. Visst fylls det på med yngre individer men det stora flertalet är mycket äldre än dessa siffror!

15 år får ingen vara i någon mc-klubb ens. De kan ju varken ha hoj eller kort heller så det faller på sin egen orimlighet att inga 15-åringar förekommer inom bikerklubbarna då de inte ens kan uppfylla medlemsvillkoren i en mc-klubb!

Att den vanligast åldern i en mc-klubb skulle vara 21 år är ju också kvalificerat trams. Det ligger årtionden högre och att medelåldern skulle vara 27 år är lika fel. Den är väsentligt mycket högre än så.

Här bör och borde forskarna verkligen ifrågasätta vad det är för personer som polisen gett er uppgifter kring. För inte är det bikers så mycket är helt klart! Å är åldersuppgifterna fel så stämmer ju ingenting annat heller när det gäller siffror kring mc-klubbarna för det är helt enkelt inte bikers det handlar om! Källkritik? Något bekant, kanske?

5 693 bikers?? Var då?

Enligt Payback har de tre klubbarna Hells Angels MC, Bandidos MC och Outlaws MC ungefär 400 medlemmar i Sverige. Långt ifrån de nästan 6 000 som uppges i rapporten. Även om deras supporterklubbar, stödföreningar och sådant skulle räknas finns det ingen som helst möjlighet att det skulle kunna röra sig om nästan 6 000 personer i Sveriges 1%-mcklubbar.

Rapporten uppger också att det finns kopplingar mellan olika former av organisationer och miljöer.  Payback menar det handlar om att rapporten försöker koppla ihop framförallt mc-klubbar och fotbollssupportrar med extrema miljöer för att i längden kunna angripa dem med hjälp av antingen terrorlagstiftningen eller annan lagstiftning som berör extremistmiljöer:

Det är dags för kraftsamling och att sluta leden nu. Samhället kraftsamlar hellre mot den utsedda ärkefienden mc-klubbarna än tar itu med de som fortsätter dagligen och mörda och skjuta sönder Sverige. Rapporten är enligt vår åsikt ett beställningsjobb för att flytta fokus från de verkliga problemen tillbaka till bikerklubbarna och ingenting annat. Rapporten är besmittad med en rad helt överdrivna och felaktiga siffror kring bikers för att återigen framställa bikers som varande ett hot mot samhället i sig.

Det är uppenbart förekommer en omfattande brottslighet i vissa mc-klubbar och bland deras medlemmar. Åtskilliga personer med medlemsskap i Bandidos MC och Hells Angels MC har många gånger dömts för allvarliga narkotikabrott och våldsbrott. Samtidig är det inte möjligt att medelårldern i mc-gängen är så låg som 26 år och inte heller är det möjligt att det finns 6 000 personer som tillhöra den organiserade brottsligheten inom mc-klubbarna. På sin höjd kan det röra det sig om cirka 1 000 personer.

Att mc-klubbarna bör betraktas som en del av den organiserade brottsligheten i Sverige har jag inga problem men de är inte terroristorganisationer. Att det finns en koppling mellan högerextremism och MC-klubbarna är också välbelagt. Rapporten påstår också att det finns en koppling mellan mc-klubbarna och islamister såväl som till fotbollshuliganer.

Med tanke på att kopplingen mellan högerextremister och fotbollshuliganer är välbelagd ser jag inte problem med just påståendet om en koppling mellan fotbollshuliganer och mc-klubbar. Det fanns också en direkt koppling i fallet med AIK, Hells Angels MC, Firman Boys och Black Army. Kanske finns den än, men även om den idag inte existerar så finns den ju i det studerade materialet.. Men kopplingen till islamister är förvånande med tanke på att islamister är invandrare och att mc-klubbarna främst har svenskfödda medlemmarna som har två svenskfödda föräldrar. Kanske handlar den kopplingen främst om Bandidos MC och Satudarah MC som ju har stor andel invandrade medlemmar.

Payback är en organisation och en tidskrift till försvar av mc-klubbarnas intressen och har en koppling till Hells Angels MC. Men det hindrar inte att de till stor del har rätt i sin kritik av rapporten från Institutet för Framtidsstudier.

Advertisements