GP:s falska bild av gängbrottsligheten i Göteborg

Sen 2013 har skjutandet i Göteborg minskat. Detta delvis tack vare ett bra polisarbete mer inriktat på mjuka takter än hårda tag. Det handlar om samverkan mellan myndigheter, återhållsamhet för att inte skapa konflikter i onödan och riktad insatser mot kända brottslingar och deras brottslighet. Dessutom har situationen hjälpts upp av minskad arbetslöshet som gjort rekrytering till gängen svårare. I år har varit lite fler skjutvapenmord än förra året, men den långsiktiga trenden sen 2013 har varit minskat antal skjutningar och färre skjutvapenmord.

Trots detta skriver Göteborgs-Posten om brottsligheten och skjutandet i Göteborg som om det är vore ett ständigt ökande problem. Det är en falsk bild. När de skriver om brottsligheten och skjutandet i Göteborg utelämnar de dessutom för det mesta vissa delar av gängbrottsligheten. Det gör att de faktiskt underskattar antalet olösta gängmord de senast sju åren. De redovisar enbart mord kopplade till gatugängen men inte mord kopplade till mc-gängen eller till de mer maffialiknande konstellationerna som exempelvis Naserligan.

Därför saknas mord som skett i Vasastan som mordet på Xheladin Purava och de framställer det så att läsaren kan tro att mord kopplade till kriminella konflikter i Majorna hör till konflikten i Tynnered. Även mordet på en 26-åring på Briljantgatan i Tynnered och ett mord i Kvillebäcken på 36-årige Christian Sabel saknas. Säkerligen finns det fler mord som GP väljer att inte redovisa för att det inte passar in i deras bild av de ”farliga” förorterna. De nämner inte heller det faktum att flera av de kriminella som är inblandade i konflikterna bor i centrala Göteborg, exempelvis i Vasastan. Och inte heller det att en del av de mord som begåtts i olika förorter kanske inte alls är kopplade till den konflikt som finns där utan eventuellt till helt andra saker. Ett av de mord de har med är visserligen kopplat till ett kriminellt gäng, men det har inget med gängkonflikter att göra utan är ett relationsrelaterat mord. Det hör naturligtvis inte hemma i en artikel om gängvåld.

Att bara redovisa morden bland gatugängen är i praktiken att ge en skev och felaktig bild av gängbrottsligheten i Göteborg. Det är att framställa förorterna som mer problematiska än de är.

Läs mer:

Advertisements