Onsalamaffian

Under några decennier fanns det ett omfattande kriminellt nätverk med bas på Onsalahalvön bestående av en rad släktingar med vänner. Den organiserade brottsligheten i hela Göteborgsområdet kontrollerades och styrdes i praktiken av detta släktnätverk. En del av dem var bosatta där, men en del flyttade också inte till Göteborg med omnejd. Brottsligheten omfattade smuggling, rån, korruption, penningtvätt, svartarbete, skattebedrägerier med mera. Det var en brottslighet som klart påverkade och förändrade samhället.

Myndigheterna såg genom fingrarna med brottsligheten så länge myndighetspersoner och myndigheter kunde tjäna pengar på den. De till och med uppmuntrade brottsligheten och hjälpte det kriminella gänget med material för att de skulle kunna bedriva verksamheten. Verksamheten påminde i mångt och mycket om de mexikanska kartellerna och deras band till och sammankoppling med myndigheter i Mexico och USA. Det var också vanligt att drev helt legitima företag med anknytning till sjöfart och handel.

De ledande männen i Onsalamaffian hade efternamn som Gathe, Knape, Wessing, Hammar och Nilsson men också internationellt kända brottslingar med kopplingar till maffiagrupper i andra länder med namn som Norcross och St. Leger.  Det fanns också konkurrerande kriminella nätverk, huvudsakligen med bas i Göteborg, men också i Stockholm och andra svenska hamnstäder. En av de mer kända konflikterna var mellan Lars Gathenhilem och Frans Rauvert (Rauwerdt).

De flesta av de unga männen i de kriminella nätverken dog redan som unga, och andra fick sitta större delen av sitt liv i fängelse. Den mest kände ledare, Lars Gathe, adlades som Lars Gathenhielm men dog när han var 28 år gammal. Efter hans död fortsatte hans änka Ingela Gathenhielm, född Hammar, med verksamheten. Även hans bror Christian Gathe adlades som Christian Gathenhielm.

Några exempel på gängmedlemmar och ålder när de dog

Erik Gathe, 18 år
Christian Persson, 21 år
Lars Gathenhielm, 28 år
Christian Gathenhielm, 40 år
Olof Knape, 44 år
John Norcross, 70 år, satt större delen av sitt liv i fängelse

De tre personerna med namnen Gathe och Gathenhielm var syskon och övirga, förutom Norcross, kusiner till dem. Det liknar på det sättet onekligen flertalet kriminella gatugäng i dagens Göteborg.

Naturligtvis kallades det brottsliga nätverket inte Onsalamaffian på sin tid, dvs början av 1700-talet, sannolikt kallades de inget alls. De var istället i allmänhet uppburna och hade stöd från staten. De kallades kapare, dvs de hade statlig fullmakt att kapa fienders skepp, men i verkligheten kapade de även vänskapliga länder skepp, smugglade varor båd in och ut ur Sverige. De redovisade inte heller allt plundrat gods.

Verksamheten som de inblandade bedrev lade grunden för förmögenheter i Göteborg såväl som på Onsala. Ättlingar till familjen Gathe med namn som Williamsson, BaggeThorsson, Busck, Maule, Ström, Stålhandske hörde länge till de dominerande kretsarna i Göteborg.

Det kriminella nätverket med bas på Onsala skiljde sig inte nämnvärt från dagens kriminella nätverka. Däremot var de i motsats till dagens kriminella nätverk socialt accepterade och statligt understödda alternativt ignorerade.

Advertisements