Gängland Stockholm – Husby

Del 23 av 28 i serien Gangland Sverige

Enligt Expressen är narkotika centralt för det kriminella nätverk som har sina rötter i Husby. Flera av det så kallade nätverkets ledare har dömts till fängelsestraff för grova narkotikabrott, bland annat efter att polisen använt sig av hemlig telefonavlyssning. Många har dessutom dömts för flera våldsbrott och även rån, försök till mord, grovt vapenbrott och så vidare. Av de 26 personer som polisen pekar ut som centrala i det så kallade Husbynätverket är det bara en enda som inte har dömts för något brott. Ingen av dem tycks vara dömd för brott ihop med någon annan av de utpekade ”medlemmarna”

Det stora antalet personer som polisen pekat ut som medlemmar i detta nätverk gör mig ytterst tveksam till det hela. Det är mycket svårt att hålla ihop ett kriminellt nätverk med så många personer och det förefaller mig som om detta handlar om en mycket lösligare sammansättning än vad termen kriminellt nätverk tyder på. Kanske handlar det om flera kriminella nätverk eller inget nätverk alls. I vilket fall som helst är det nog tveksamt om det finns något som kan kallas Husbynätverket på det sätt Expressen gör. Att de inte tycks ha begått brott ihop är också ett tecken på att det inte existerar något kriminellt nätverk i Husby.

En utpekad ledargestalt, Firat Güneri, dömdes 2013 för misshandel, grovt vapenbrott och olaga hot. Innan dess dömd till fängelse för försök till utpressning och stämpling till rån. 2017 dömd till fängelse igen, den gången för brukande av falsk urkund och grovt narkotikabrott. Han förnekar tillhörighet till nåt kriminellt nätverk och att han skulle vara nån slags ledare genom sin advokat.

En annan utpekad ledande person, född 1987, dömdes 2014 till skyddstillsyn för falsk tillvitelse, hot mot tjänsteman, våldsamt motstånd, rattfylleri och olovlig körning. Han har tidigare dömts till fängelse för misshandel och rån.

Karo Nabil Ibrahim som också enligt Expressen och polisen anses vara en ledande person i nätverket dömdes 2013 till fängelse i 4 år för försök till mord, försök till grov misshandel, grov misshandel, olovlig körning och grovt vapenbrott. Det handlade om misshandel med kniv mot krogvakter i Stockholm samt skott med hagelgevär mot en man i Husby. Det senare var föranlett av svartsjuka.

En annan person som också utpekats som ledande i nätverket av Expressen och polisen, Ramazan Akif Erdogan, dömdes år 2014 till fängelse i 3 år för grovt narkotikabrott (200 gr kokain) och våldsamt motstånd. Han har tidigare bl.a. dömts till ett kortare fängelsestraff för narkotikabrott.

2013 dömdes en man som utpekats som ledande medlem i nätverket (född 1975) till fängelse för grovt narkotikabrott för en cannabisodling i Nora där 19 kilo cannabis beslagtogs.

Hamid Taki som också utpekats som en ledande person i nätverket dömdes i september 2017 till fängelse i två år för grovt narkotikabrott. Även tidigare dömd  till fängelse fler gånger för narkotikabrott, 2015 fick han exempelvis 2 år för grovt narkotikabrott.

En man född 1986 dömdes för häleri, ringa narkotikabrott och diverse trafikbrott till sex månaders fängelse, Tidigare dömd för bland annat grov stöld. En man född 1985 är dömd för bland annat häleri, vapenbrott och ringa hot mot tjänsteman. I december 2017 dömdes en man för narkotikabrott till ett års och fyra månaders fängelse i samband med en cannabishärva i Husby. 2015 dömdes en utpekad medlem i nätverket till fängelse för misshandel och våldsamt motstånd. Tidigare dömd för ringa narkotikabrott och brott mot knivlagen. En annan man, född 1993 är dömd för brott mot knivlagen, narkotikabrott,vårdslöshet i trafik och uppvigling. En utpekad medlem i nätverket är känd för att vara rånare. Född 1983 har dömts för rån 2001, 2003 och 2004 samt för förberedelse till rån grovt rån 2014.

Listan på dömda medlemmar i nätverket fortsätter. En man född 1987 är dömd för narkotikabrott och stöld och en man född 1985 för stöld, grov stöld och narkotikabrott. 2013 dömdes en annan utpekad medlem i nätverket till fängelse i tre år för grovt vapenbrott och narkotikabrott för innehav av en Glock, en k-pist och 857 gram metamfetamin. 2017 dömd för smuggling. En man född 1993 är dömd till fängelse för narkotikabrott och stölder och en annan man som under senare dömts för flera trafikbrott har tidigare dömts för rån och utpressning till fängelse i ett år och två månader.

En utpekad medlem i nätverket, född 1987, dömdes 2015 för ohörsamhet mot ordningsmakten och dömdes 2010 till fängelse för misshandel, våld och hot mot tjänsteman samt förberedelse till stöld. En annan man, född 1993 dömdes 2014 för grovs misshandel och misshandel till fängelse i två år och sex månader. Senare dömd för trafikbrott och narkotikabrott. En annan man, född 1990, dömdes 2014 till fängelse i sju månader för försök till grov stöld, ringa narkotikabrott och brott mot knivlagen. Tidigare även dömd för grov stöld till fängelse.

En man född 1987, Lanko Aziz, dömdes 2017 (och 2018 i hovrätten) till livstids fängelse för mordet på Merhawi Aregai, en ledande medlem i Lejonen, och ytterligare en man. Tidigare dömd för inblandning i grovt bokföringsbrott och försök till rån. Expressen kopplar alltså honom till ett kriminellt nätverk i Husby, men andra uppgifter gör gällande att han istället haft kopplingar till Lejonen vilket skulle innebära att mordet var en intern uppgörelse i Lejonen. Sättet som mordet genomfördes på tyder också på detta. Det innebär att Expressen påståenden om ett kriminellt nätverk i Husby blir än mindre trovärdiga.

Det finns ytterligare ett antal personer som sägs ingå i nätverket som dömts enstaka eller flera gånger för främst narkotikabrott, stöldbrott och misshandel.

Det finns mycket lite som tyder på att det skulle finnas något organiserat kriminellt nätverk i Husby. Istället tycks det handla om att polis och media vill svartmåla stadsdelen som en följd av de omfattande kravallerna 2013 och för att det i stadsdelen finns sammanhållning och ett organiserat politiskt motstånd mot högerpolitik, privatiseringar och nedskärningar.

Det är som om polisen tagit alla dömda och kända kriminella i Husby och sammanfört dem till ett helt påhittat kriminellt nätverk. Nog för att en del av dem kanske ingår i nåt som skulle kunna kallas ett kriminellt nätverk, men att alla gör det är helt osannolikt, framförallt då det finns uppgifter som pekar åt annat håll.

Series Navigation<< Gängland Göteborg – BergsjönGängland Stockholm – Täby >>
Advertisements