Göteborgshögerns hyckleri i bostadsfrågan

Göteborgshögern vill göra nåt åt bristen på bostäder. Säger de. De är upprörda över att barn är bostadslösa. Det är de säkert. Men när de säger att de vill åtgärda bostadsbristen ljuger de. De är i själva verket enorma hycklare. För de åtgärder de föreslår ökar bostadsbristen och ökar antalet hemlösa.

Moderaternas Axel Josefsson och liberalernas Ann Catrine Fogelgren vill öka byggtakten genom att minska samhällets inflytande, genom att minska den demokratiska styrningen av byggandet. I verkligheten vet vi att den typen av åtgärder leder till minskat byggande för det ligger ju i byggföretagens och bostadsföretagens intresse att det finns brist på bostäder för det ger större vinster.

De vill frigöra fler lägenheter genom att öka vinsterna vid andrahandsuthyrningar och göra det lättare med andrahandsuthyrningar. Det innebär i verkligheten färre lägenheter, högre hyror och ännu svårare för de fattigaste, de som är hemlösa, att få bostäder.

De vill också satsa på en likvärdig skola, men är samtidigt stora förespråkare för privata skolor som ju ökar skillnaderna mellan olika skolor och mellan fattiga och rikas förutsättningar. Deras prat om minskad bostadslöshet är inget annat än hyckleri.

Det som behövs är en statlig bostadspolitik med räntebidrag till byggande av hyresrätter. Det som behövs är stopp för privatskolor.

Läs mer: Brist på bostadspolitik är orsaken till bostadsbristen

Advertisements