Preemraff Göteborg vill bygga nytt raffinaderi för biodiesel

Preem planerar för en ny anläggning vid raffinaderiet i Göteborg. Den nya anläggningen beräknas producera cirka en miljon kubikmeter förnybar diesel och förnybart flygbränsle per år. Det motsvarar cirka 25 procent av Sveriges uppskattade behov av förnybara drivmedel 2030.

Preems raffinaderi i Gteborg

Preems långsiktiga mål är att tillverka minst tre miljoner kubikmeter förnybara drivmedel senast år 2030. Nu menar företaget ett viktigt steg mot detta genom att påbörja en ansökan om nytt miljötillstånd hos mark- och miljödomstolen för raffinaderiet i Göteborg. Troligtvis är offentliggörandet av planerna på en utbyggnad av tillverkningen av biodiesel ett sätt att avleda uppmärksamheten från ombyggnaden av Lysekilsraffinaderiet (Preemraff Lysekil) som ju innebär en ökning av utsläppen av växthusgaser vid själva raffinaderiet. Något som kritiserats från många håll. Men även denna nya utbyggnad i Göteborg kommer att innebär en viss ökning av växthusgasutsläppen på själva raffinaderiet. Men genom att det handlar växtbaserade råvaror som när de ersätts med nya träd binder koldioxid så handlar det om ett nollsummespel.

De förändringar som planeras i Göteborg handlar främst om en ny anläggning för så kallad biodiesel eller biobränsle, något som Preem kallar Green Feed Unit (GFU), som ska producera cirka en miljon kubikmeter förnybar diesel och förnybart flygbränsle varje år. Preem ska även söka tillstånd för att installera en så kallad elektrolysör som producerar vätgas med hjälp av el. Övriga förändringar handlar bland annat om att bredda råvarubasen så att olika typer av förnybara råvaror kan tas in.

– Preem önskar att fortsätta omställningen mot ett hållbart samhälle och öka produktionen av förnybara drivmedel i Sverige. Vi har både tekniken och kompetensen att klara omställningen till mer hållbara drivmedel, säger Petter Holland, vd Preem, i ett pressmeddelande.

Idag tillverkar Preem förnybar diesel, Preem Evolution diesel, på raffinaderiet i Göteborg. Delar av raffinaderiet i Göteborg har byggts om till ett bioraffinaderi – en Green Hydro Treater – där man kan mata förnybara råvaror rakt in i tillverknings-processen och få en helt vanlig diesel. I dag består matningen av råtalldiesel från SunPine, en restprodukt från den svenska skogen. Preem Evolution Diesel har i dag upp till 50 procent förnybar råvara och minskar det fossila koldioxidutsläppet med upp till 46%. Procenttalet avser minskning av fossilt koldioxidutsläpp jämfört med utsläppsvärdet för 100% fossil diesel. Anläggningen har utvecklats om i flera omgångar, och kommer att anpassas ytterligare för att öka kapaciteten successivt. Men för att nå målet om tre miljoner kubikmeter förnybart behövs fler investeringar och en viktig del är en eventuell ny anläggning.

För att kunna genomföra de planerade förändringarna måste Preem söka ett nytt miljötillstånd hos Mark- och miljödomstolen, som omfattar både den planerade och den befintliga verksamheten. Det första steget i den processen är att kalla till samråd, dels med myndigheter, dels med närboende.

Den nya anläggningen beräknas vara färdigställd tidigast i slutet av 2023. Råvara för tillverkning av biobränsle tillverkas i huvudsak av restprodukter från skogs- och träindustrin men även slaktavfall  och spannmålsavfall är möjligt att använda.

Advertisements