Minskande användning av handgranater bland kriminella

Sen 2016 har användningen av handgranater bland kriminella minskat efter att under långt tid ha ökat. 20111 sprängdes 2 handgranater i hela Sverige, 2016 handlade det om 39 stycken. Därefter har det minskat till 21 stycken under år 2017 och 21 stycken i år. Att handgranater används vid kriminella konflikter är ovanligt i Europa. Det förekommer egentligen bara i Sverige.

Detonerade handgranater 2011-2018

Detonerade handgranater 2011-2018. För 2018 gäller det fram till början av december. Därefter har det skett tre handgranatexplosioner till, två i Malmö och en i Göteborg.

Handgranatsattacker dödar dock få. Endast två personer har dödats sen 2011 och båda två var helt oskyldiga personer. Dels åttaårige Yuusuf Warsame som dog när en granat slängdes in i lägenheten i Biskopsgården där han låg och sov, dels 63-årige Daniel Cuevas Zuniga som dödades i Vårby gård i sydvästra Stockholm när han plockade upp något som han trodde var en leksak. Handgranater tycks alltså främst användas för att skrämmas och hota. De kan kanske jämföras med skjutningar i benet och knöt, vilket var vanligt för 10 år sen men knappast förekommer idag.

Orsaken till varför handgranater bara används i Sverige är något oklar och forskarna uppger att de inte vet. De flesta handgranater kommer från det forna Jugoslavien och är gamla. Sen kriget i Jugoslavien på 1990-talet finns enorma mängder vapen i omlopp, i Serbien kan det finnas 600 000 illegala skjutvapen och Bosnien så mycket som 750 000. En stor del av dessa vapen köps med tiden upp av kriminella nätverk och smugglas sen till olika länder i Europa.

Sen 1970-talet har kriminella nätverk med ursprung i det forna Jugoslavien spelat stor roll i Sverige och det finns mängder med kontaktytor. Vapnen hittar därför lätt vägen hit. Göteborg tycks vara en av de viktigare mottagningsorterna för vapnen som smugglas. Detta även om de inte används i staden. I Göteborg finns viktiga kriminella nätverk i grossistledet som har direkta kopplingar till kriminalitet och kriminella gäng i det forna Jugoslavien.

Troligen är det väl så att det någon gång åren 2011-2013 kom in ett större parti handgranater till Sverige som några år senare hade spritts ut till gängkriminella på gatunivå och då började användas i större omfattning. Kanske kom partiet först till Malmö eftersom toppen i användandet av granater där inträffade ett år innan toppen i Stockholm och Göteborg. Användningen av handgranater har varit betydldigt mindre i Göteborg än i Malmö och Stockholm.

Advertisements