Åtal för grov ekonomisk brottslighet med kopplingar till Östersunds FK

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Umeå väckte igår åtal mot tre personer för bl. a. grov trolöshet mot huvudman och medhjälp till grov trolöshet mot huvudman och grovt bokföringsbrott. Enligt åtalet har de misstänkta mellan åren 2013-2017 tillsammans genom att utställa och godkänna osanna fakturor fått målsägandena, Peab Anläggning AB, Östersundshem Exploatering AB och Fältjägaren 7 AB, att betala mångmiljonbelopp till en av de misstänktas bolag i Sollefteå.

Daniel Kindberg, tidigare ordförande i Östersunds FK och tidigare VD i Östersundshem AB har åtalats för grov trolöshet mot huvudman i 2 fall,  medhjälp till grov trolöshet mot huvudman, grovt bokföringsbrott och medhjälp till grovt bokföringsbrott i 4 fall. Sollefteåföretagaren Mikael Carlqvist har åtalats för medhjälp till grov trolöshet mot huvudman, grovt bokföringsbrott i 4 fall och grovt skattebrott. En 50-årig man från Bräcke som arbetade på Peab, den så kallade projektchefen, har åtalats för grov trolöshet mot huvudman och medhjälp till grov trolöshet mot huvudman.

Utöver gärningarna yrkar åklagaren också på näringsförbud för Daniel Kindberg och Mikael Carlqvist i 7 år,  företagsbot mot Sollefteåföretaget och att de misstänkta ska betala brottsvinsten, 15,6 miljoner, till staten.

De tre tilltalade har enligt åtalet haft en gemensam brottsplan som syftat till att utnyttja projektchefen och Daniel Kindbergs möjligheter att godkänna fakturor i Peab Anläggning AB (Peab) samt Fältjägaren 7 AB (F7AB) och Östersundshem Exploatering AB (Östersundshem). Genom osanna fakturor har pengar förts till Sollefteåföretagarens bolag.

Förfarandet har enligt åtalet gått till så att Mikael Carlqvist upprättat fakturor som omfattat arbete som inte utförts och skickat dessa till Peab. Projektchefen har i sin tur godkänt dessa fakturor så att de utbetalats trots att han känt till att arbete inte utförts. På så sätt har cirka 11,8 miljoner kronor betalats ut felaktigt. Projektchefen åtalas därför för grov trolöshet mot huvudman och Mikael Carlqvist till medhjälp till brottet. Daniel Kindberg har lämnat uppgifter till Carlqvist om de osanna fakturornas innehåll och ska även han dömas för medhjälp till projektchefens brott.

I nästa led i brottsplanen har projektchefen vidarefakturerat de osanna fakturorna från Sollefteåföretaget tillsammans med andra kostnader i de byggprojekt som Peab har utfört. Fakturorna har skickats från Peab till F7AB och, efter 2013, till Östersundshem. Daniel Kindberg, som varit VD för både F7AB och VD för Östersundshem, har godkänt fakturorna från Peab trots att han känt till att de innefattat osanna fakturor från Sollefteåföretaget, vilket medfört att F7AB utbetalat cirka 1,9 miljoner kronor och Östersundshem cirka 9,2 miljoner kronor felaktigt. Han åtalas utifrån detta för grov trolöshet mot huvudman och projektchefen för medhjälp till brottet.

Under den period då Kindberg arbetat för F7AB, har Mikael Carlqvist, utöver ovan nämnda fakturor, enligt åtalet även skickat fakturor direkt till F7AB på arbeten som inte utförts. VD:n har godkänt dessa fakturor trots att han känt till att dessa varit osanna vilket medfört att F7AB under 2013 utbetalat cirka 3,8 miljoner kronor felaktigt till Sollefteåföretaget. VD:n åtalas för grov trolöshet mot huvudman och Sollefteåföretagaren för medhjälp till grov trolöshet mot huvudman.

I Sollefteåföretagets bokföring har under åren 2013-2017 de osanna fakturorna som utgör grunden för åtalspunkt 1-2 tagits upp i bokföringen som riktiga fakturor för utfört arbete. Då dessa varit osanna har bokföringen varit helt missvisande. Företrädaren för bolaget, Michael Carlqvist, har därför åtalats för fyra fall av grovt bokföringsbrott (ett per räkenskapsår). Daniel Kindberg har åtalats för medhjälp till brottet då han lämnat uppgifter till Carlqvist om de osanna fakturornas innehåll.

Driftaren AB, som är ägs av Östersunds FK, har under 2013 skickat fakturor till Sollefteåföretaget avseende i huvudsak utförda entreprenadarbeten. Åtalet i denna del avser att fakturorna mellan Driftaren AB och Sollefteåföretaget är osanna och har omfattat arbete som inte utförts. Syftet med faktureringen har varit att förflytta pengar från Sollefteåföretaget, som mottagit betalning för osanna fakturor från Peab och F7AB, till Driftaren AB, dvs indirekt till Östersunds FK. Daniel Kindberg har varit företrädare för Driftaren AB och han har därför åtalats för grovt bokföringsbrott då han haft kännedom om att fakturorna varit osanna och att bokföringen därför varit missvisande.

Mikael Carlqvist har också åtalats för grovt skattebrott och i samband med åtalet yrkas även ett skattetillägg då han i sin självdeklaration 2017 inte tagit upp en aktieutdelning på 2,1 miljoner kronor han fått under 2016. Detta brott har ingen koppling till övriga brott som ingår i åtalet.

Tidigare har också en fjärde person som var anställd i Östersunds FK varit misstänkt. Han var först misstänkt för grovt bokföringsbrott, men sen för bokföringsbrott. Det brottet kom inte med i åtalet då det är preskriberat.

Advertisements