Stadsarkitekten utan koll

Björn Siesjö är stadsarkitekt i Göteborg. Det är en post utan funktion, en slags demonstration av att Göteborg också vill göra något med stadsplaneringen och arkitekturen i staden. Men det är bara utanverk det är en titel och en post som innebär att vi fått en proffessionell tyckare på området. Betald med skattemedel. Jag vet inte om det är så väl använda pengar. Speciellt inte eftersom det verkar som om Siesjö har dålig koll på staden Göteborg. Dålig koll på verkligheten.

I en insändare (han är uppenbarligen enligt GP så oviktig att de inte ens tar in hans tyckanden som debattartikel, finns inte på nätet) skriver han följande om området runt Skanstorget ”Tillgänglig allmänplats, som man kan nå med barnvagn eller rullstol, är det ont om här”. Det är så en undrar om han nånsin satt sin fot i området. Cirka 300 meter norrut ligger Haga Kyrkoplan och lika långt norrut men lite mer västerut ligger Haga Nytorg. 300 meter åt söder ligger Sveaplan och ytterligare 300 meter längre port ligger Linnéplatsen och Slottsskogen. 100-talet meter bort ligger Annedals stora allmänna platser mellan de stora husen. 400 meter västerut ligger den välanvända allmänna platsen framför Hagabion och på vägen dit finns ytterligare två lätt tillgängliga allmänna platser, dels grusplanen söder om Haga Nytorg (med stadsdelshuset emellan) och lekplatsen vid Bergsgatan. 500 meter åt nordväst ligger Järntorget. Med tanke på att det idag finns 10 000 färre invånare i området än 1930 då antalet allmänna platser var färre är Siesjö faktiskt helt ute och cyklar. Det handlar faktiskt om ett område med extremt bra tillgång till lättillgängliga allmänna platser.

Siesjö tycker sedan att det är dåligt att låta folk rösta om tre alternativ men bar att engagera medborgaran tidigt. Det senare har prövats när det gäller Skeppsbron vilket lett till ett dödläge där ingenting byggs och ingenting blir gjort. Det är väl den processen Siesjö tänker på och i grunden är det en bra tanke som dock ibland hamnar i ett läge där det blir för många kockar. Det är vad som hänt med Skeppsbron.

Att förfarandet med Skanstorget skulle vara odemokratiskt har han självklart fel om. Det hade säkert gått att få mer deltagande från allmänheten på ett tidigare stadium men då hade det sannolikt inte blivit några förslag eller nån omröstning alls. Allmänheten är helt enkelt för oense i frågan. Dessutom är alla fattade beslut demokratiska genom vårt representativa demokratiska system. Det är dock inte direktdemokrati, men det är inte alltid något som är att föredra.

Siesjö uttalar sig om at förslagen om byggnation på Skanstorget ger dåliga bostäder. Men det vet han faktiskt inte ett skit om. Det är faktiskt svårt att veta sånt innan de är byggda. Men att det blir små bakgårdar är nog helt uppenbart. Precis som i de extremt populära stadsdelarna Vasastan, Lorensberg, Kommendantsängen, Haga, Masthugget och Olivedal. Människor verkar inte uppfatta just det som ett problem. Det verkar som om Siesjö har dålig förankring i verkligheten.

Varför Siesjö hävdar att bostadsbygget enbart sker för att finansiera ett parkeringshus är för mig obegripligt. Han gör det till att staden egentligen vill bygga ett parkeringshus och bygger bostäder bara för att göra det möjligt. Sanningen är nog faktiskt det omvända. Parkeringshuset behövs för att det byggs nya bostäder. Det är rimligt att bygga nya parkeringsplatser när en stor parkeringsplats tas bort och det är bättre med parkeringar under jord än att de tar upp en massa mark uppe på ytan som kan användas på bättre sätt. Exempelvis till bostäder. Nya bostäder kräver ju också parkeringar så det är ju bra att sådana byggs under den nya bebyggelsen.

Men rubriksättningen på Siesjös insändare håller jag med om. Skanstorget är en dålig idé. Som torg betraktat. Skanstorget är helt enkelt ett torg som inte behövs.

Läs mer:

Advertisements