Mordet på Magnus Natschki – fyra dömda

Två män har dömts för mordet på Magnus Natschki och två för inblandning i misshandeln Domen från Uddevalla tingsrätt meddelades idag. Två åtalade dömdes för mord. Den 7 september 2018 åtalade åklagaren två personer, Felix Rosell Nyberg och Immanuel Etcheverry Malan för mord. Enligt åtalet berövade de tilltalade tillsammans och i samförstånd en annan person livet i Kamperöd väster om Uddevalla den 6 december 2017.

Åklagaren har bl.a. påstått att en av de tilltalade utdelade ett flertal hugg mot huvudet vilket resulterade i att offret avled samt att den andre valde plats för gärningen, gav instruktioner vid utförandet av gärningen samt filmade gärningen med en mobilkamera.

Felix Rosell Nyberg som utdelade yxhuggen har erkänt gärningen och hans erkännande stöds av utredningen i övrigt, framförallt av en film på mordet. Den andre gärningsmannen har befunnits skyldig genom omfattande teknisk bevisning, framförallt en röstanalys, samt muntliga uppgifter från den medtilltalade mannen som utdelade yxhuggen. Tingsrätten har således funnit det bevisat att de tilltalade tillsammans och i samförstånd berövade offret livet.

Rosell Nyberg har också gjort gällande att han handlat i nöd samt att han svårligen kunde besinna sig. Han var vid tillfället inneboende hos den mördade. Tingsrätten har kommit fram till att mannen visserligen har befunnit sig i ett nödliknande tillstånd till följd av hot om våld mot honom och hans familj, men att det inte har varit försvarligt att beröva en annan person livet. Tingsrätten har även bedömt att omständigheterna inte har varit sådana att mannen svårligen kunde besinna sig. Tingsrätten har därmed dömt de tilltalade för mord och förpliktat dem att betala skadestånd till den avlidnes familjemedlemmar och dödsboet. Rosell Nyberg är inte dömd för brott vid något tidigare tillfälle.

Utöver mordet behandlar domen även åtal avseende rån, människorov, grov misshandel, medhjälp till olaga frihetsberövande, skyddande av brottsling, grovt brott, grov smuggling, bidragsbrott, bedrägeri, rattfylleri och flera ringa narkotikabrott.

De åtalade frikändes från åtalen avseende medhjälp till olaga frihetsberövande och skyddande av brottsling, grovt brott, samt för ett av åtalen avseende ringa narkotikabrott. Två av de åtalade frikändes också från åtalet avseende grov misshandel, medan en tilltalad dömdes för detta brott. I övrigt har samtliga åtal bifallits.

Felix Rosell Nyberg som utdelade yxhuggen har dömts till fängelse 10 år för mord. Vid bestämmandet av straffet har tingsrätten beaktat att han befunnit sig i ett nödliknande tillstånd, att han frivilligt angett sig själv och medverkat i utredningen samt att han har varit häktad med restriktioner under lång tid. Allt detta har motiverat en påtaglig reducering av fängelsestraffet. Straffet verkar ändå onödigt hårt om nu hans berättelse är helt korrekt.

Immanuel Etcheverry Malan har dömts till fängelse 12 år för mord, människorov och rån. Vid bestämmandet av straffet har tingsrätten beaktat att han var 19 år när gärningarna begicks samt att han har varit häktad med restriktioner under lång tid, vilket motiverat en påtaglig nedsättning av fängelsestraffet. Om han varit äldre hade straffet troligen blivit livstids fängelse. Han förnekade själ all inblandning och uppger att han inte befunnit på någon av de platser där misshandel och mor ägt rum. Han är dömd på tekniska bevis och vittnesmålet från Felix Nyberg Rosell. Etcheverry Malan har tidigare dömts för flera olika brott.

Påföljderna för övriga tre tilltalade har varierat från fängelse 6 månader till fängelse 6 år. Fängelsestraffens längd för dessa tre personer har varierat dels beroende på vilka brott de dömts för, dels beroende på deras ålder vid tiden för brotten.

En idag 34-årig man, Peter Ahlberg, som var åtalad för att ha varit inblandad i det grova våldet och bortförandet av Natschki har dömts till fängelse i sex år för grov misshandel, människorov, rån, bedrägeri, bidragsbrott och ringa narkotikabrott. Han frias från skyddande av brottsling, grovt brott, samt ringa narkotikabrott. Han verkar enligt domen ha väldigt pådrivande när det gällde att påverka de andra till att mörda Natschki, först försökte han påverka von Borstel och därefter Etcheverry Malan. Han utpekas i dom och förundersökning  som en slags ledare i gruppen. Han själv har förnekat all inblandning och också förnekat att han överhuvudtaget befunnits sig på de platser där misshandel och mord ägt rum. Per Ahlberg har tidigare aldrig dömts för brott.

20-åringen Tobias Karlsson von Borstel som stod åtalad för att bland annat ha varit delaktig i det grova våldet mot Magnus Natschki samt bortförandet av honom dömdes till människorov, rån, rattfylleri och ringa narkotikabrott. Han fick fängelse i två år och 10 månader. Han förnekade all inblandning. Han är tidigare dömd för en rad av olika brott.

Slutligen dömdes en 43-åring för ringa narkotikabrott och grov smuggling till fängelse i sex månader. Han frikändes för medhjälp till olaga frihetsberövande samt skyddande av brottsling.

Både Etcheverry Malan och von Borstel kan ha kopplingar till högerextrema miljöer. De är båda dömda för stenkastning och upplopp i samband med den fiaskobetonade nazistdemonstrationen i september 2017. Mordet på Natschki ägde rum dagen fter rättegången för detta. Den mördade Magnus Natschki var en homosexuell man med vänsteråsikter. Åklagare och polis anser dock att det inte finns nåt politiskt motiv för mordet utan att pengar är motivet. Peter Ahlberg har för sin del vänner som kan kopplas till vänstermiljöer och som har varit vänner med Natschki.

Fyra av de tilltalade ska vara fortsatt häktade i väntan på att domen vinner laga kraft (d.v.s. inte längre kan överklagas). Med tanke på att de dömda i samtliga fall utom ett förnekat inblandning i mordet så är nog en överklagan av domen att vänta.

Advertisements