Veganmat kan inte vara ekologisk

Växter som ska användas för att tillverka veganmat får inte gödslas med naturgödsel för då är det inte längre veganmat. Ekologisk mat måste gödslas med naturgödsel. Följden blir att det inte går att äta både veganskt och ekologiskt.

En vegan behöver också tillskott av B12. B12 går bara att framställa ur animaliska råvaror. En del produkter riktade till veganer är berikade med B 12 för att veganer ska kunna undvika att få brist på vitamin B12, Det betyder att en vegan måste äta mat innehållande animaliska produkter för att inte riskera vitaminbrist.

Konstgödsel är till viss del en ändlig resurs. Världens reserver av fosfor kommer att ta slut. Ju fler veganer, ju snabbare tar resursens slut. Det betyder att vi i framtiden kommer att bli mer hänvisade till att använda naturgödsel. Eller så använder vi naturgödsel redan idag för att minska risken att råvaran till konstgödseln tar slut. För att ha tillgång till naturgödsel behöver vi hålla djur. Har vi djur kan vi lika gärna använda de produkter som kan fås från djur, mjölk, ägg, kött, blod med mera. Att tillverka konstgödsel ökar utsläppen av växthusgaser.

Ekologisk odling av spannmål och grönsaker kräver större arealer än odling med hjälp av konstgödsel vilket medför ökade utsläpp av växthusgaser. Odling av vallväxter gör inte det och de behöver inte heller gödsals. Att föda upp djur på naturbete (vilket innebär vall och foder från vall) medför däremot mindre utsläpp av växthusgaser och det är dessutom ekologisk produktion så länge de inte får foder som konstgödslats. Naturbeteskött innebär lägre köttproduktion än intensiv köttdjursuppfödning och det ger alltså mindre och dyrare kött. Eftersom vi behöver minska köttkonsumtionen och dess utsläpp av växthusgaser är en övergång till att äta naturbeteskött bra för det kommer att bidra till båda sakerna. När det gäller växter är det däremot inte självklart att en övergång till ekologiskt odlat är bra ur klimatsynpunkt men det är bra ur andra miljöaspekter som exempelvis biologisk mångfald.

Det bästa ur miljö- och klimatsynpunkt verkar alltså vara att gå över till att äta som vi gjorde på 1950-talet. Säsongsanpassning av grönsaker och frukt för att undvika importerad frukt och växthusodlade grönsaker är då en självklar åtgärd. Minskning av köttätandet också också där en anpassning till säsongerna. För att kompensera minskningen av proteinintaget på grund av minskat köttätande är vi kanske istället äta mer sill och skarpsill då det är bland det mest klimat- och miljövänligaste vi kan äta. Även en ökning av mängden bönor och ärtor är rimligt. Potatis bör ersätta ris och andra sädesslag (quinoa, teff, hirs osv) som måste importeras från andra delar av världen.

Att bli veganer är inget alternativ. Att äta mer inhemskt är nödvändigt.Att i grunden äta vegetariskt är rimligt men lite kött och fisk är bra och rimligt då vi ju behöver djuren för gödslets skull. De små mängder av kött vi bör äta ska vara inhemskt naturbeteskött och mjölken bör vara ekologiskt producerad. Sill och skarpsill bör ersätta odlad lax och skaldjur.

Det som krävs är lagstiftning och regler som gynnar inhemsk produktion, ekologisk produktion (men inte nödvändigtvis för spannmål och grönsaker) och minskad användning av konstgödsel.

Advertisements