Fyll igen Frihamnen

På botten av den hamnbassäng som finns där varvet Götaverken tidigare låg är sedimenten fulla med olika gifter. Enligt den undersökning som gjorts är det bästa sättet att hantera dessa massor helt enkelt att låta alltihop ligga kvar. För att ändå kunna utnyttja området är det därför mest rimligt att fylla igen hamnbassängerna där Götaverken låg.

Frihamnen är samtidigt tänkt att förvandlas till bostadsområde. Fölr att utnyttja området till max och göra planeringen lättare vore det enklaste och bästa att fylla igen huvuddelen av hamnbassängerna exempelvis Lundbyhamnen och den inre Frihamnbassängen. En kanalin till Kvillebäckens utlopp kan behållas. Lämpligtvis höjs också marknivån så att översvämningar ch stigande havsnivåer inte utgör ett problem för de nya byggnaderna. Lukas Memborn har gjort en skiss på hur det skulle kunna se ut:

Här ett annat exempel. Också gjort av Lukas Memborn:

Att fylla igen Götaverkens gamla hamnbassänger samt Lundbyhamnen och huvuddelan av Frihamnen skulle gör det möjligt att tippa sten och lera från bygget av Västlänken där. Då slipper vi också skapa deponier på olika platser.

På detta sätt är det möjligt att slå tre flugor i en smäll genom att skapa en möjlighet att använda större delar av Götaverkens gamla område, skapa många fler byggnader i Frihamnen och använda massorna som skapas genom bygget av Västlänken till nåt nyttigt.

Jämför också med hur det var tänkt innan Frihamnen byggdes. När Hisingstad planerades. Memborns skiss anknyter tydligt till hur det var då.

Hisingstad 1921

Hisingstad 1921

Advertisements