Torgny Jönsson om rättssäkerhet

Torgny Jönsson som i media kallats ”Maffians bankir” har skrivit två artiklar om rättssäkerhet i Magasinet Paragraf Han har tidigare avtjänat två längre fängelsestraff och frigavs i slutet av oktober förra året efter att ha suttit häktad 19 månader på säkerhetsavdelning med restriktioner. Han var misstänkt för bedrägeri som dessutom hade kopplingar till ett penningstvättsmål i Göteborg.

Mycket tyder väl nu på att Torgny Jönsson inte kommer att åtalas för brott i det aktuella ärendet. Något som troligen också betyder att Eddie Jobe som frikändes från penningtvättsbrott inte heller kommer att åtalas igen. Den frikännande domen i hans fall byggde ju på att Torgny Jönsson skuld i frågan ännu inte var belagd. Nu ser det ut som om polis och åklagare beslutat att det inte går att bevisa eller belägga brott i Jönssons fall vilket ju då också betyder att brott inte heller går att bevisa i Jobes fall.

I ett inlägg argumenterar Torgny Jönsson övertygande mot ett system med kronvittnen eller anonyma vittnen. Anonyma vittnen innebär ju att de som försvarar en misstänkt inte har möjlighet att höra vittnet. Detta är ett allvarligt hot för rättssäkerheten, ingen tvekan om det. Torgny Jönsson skriver:

Enligt artikel 6 i Europakonventionen har den misstänkte och dennes försvarare en oinskränkt rätt att förhöra vittnen som åberopas mot honom.

   Vid ett sådant förhör ska försvaret ges möjlighet att ställa adekvata frågor och naturligtvis ha möjlighet att utreda vittnets eventuella bevekelsegrunder och inblandning i den åtalade gärningen. Något som inte skulle medges vid anonyma vittnesmål och som skulle medföra ett än större otillbörligt processuellt övertag för åklagaren än det redan existerande.

Kronvittnen är ett annat stort problem för rättssäkerheten. De medför starkt ökad risk för falska och påhittade anklagelser och vittnesmål:

Kronvittne är en misstänkt som själv står inför åtal med möjlighet att förhandla till sig ett lägre eget straff genom att ange andra. Därmed ges den som sitter på information om övriga åtalade chans till ett sänkt straff.

   Kritiker menar att kronvittnessystemet tunnar ut bevisvärdet när en misstänkt anger en annan misstänkt i syfte att få sin egen påföljd reducerad. Av naturliga skäl blir det är svårt att veta om vittnesmålet verkligen är sanningsenligt.

Varken kronvittnen eller anonyma vittnen kommer att innebära att fler brottslingar åker fats. Detta samtidigt som det leder till minskad rättssäkerhet och att oskyldiga kan dömas genom anonyma och/eller falska vittnesmål. Det vore en mycket dålig utveckling. Problemen med att folk inte vittnar beror på dåligt förtroende för rättsväsen och polis. Det beror på att rättsväsende och polis alltid gjort skillnad på folk och folk. Rasism har alltid gjort att invandrare, resande och romer ofta döms hårdare. Klasstillhörighet innebär att arbetarklasspersoner döms hårdare än överklasspersoner för samma eller likartade brott. Det är här problemet ligger.

Sanningen är också att det alltid varit ett problem att fattiga inte velat vittna. Det var ett problem även på 1950-talet liksom idag.

Tyvärr lägger Torgny Jönsson själv fram förslag som innebär minskad rättssäkerhet. Han vill exempelvis straffa folk som inte begått brott bara för att deras barn begått brott. Det är inte rimligt. Ungdomar och barn utan konsekvenstänkande skiter i om deras mor och far kan drabbas. Det ingår liksom inte i tankegångarna när brott begås. Brister föräldraansvaret är det rimligare att barnen omhändertas och placeras i fosterfamilj än att de döms för brott. Han tycks också totalt överdriva de problem som Sverige har med brottslighet. Därvidlag verkar han inte skilja sig från de människor han kritiserar.

Läs mer:

 

Advertisements