Feminismen har alltid varit vänster

I GP har några som kallar sig Medborgerlig Samling, representerade av Josefin Utas och Carolin Nielsen, skrivit en befängd och historielös artikel om feminismen där de hävdar att den tagits över av vänstern. Deras påstående är urbota dumt. För feminismen har alltid dominerats av vänstern och har i stort sett alltid varit vänster.

De första feministerna på 1800-talet kämpade för kvinnlig rösträtt. De var liberaler och socialister. De var med andra ord vänster i fröhållande till de konservativa som försvarade att bar män skulle ha rösträtt. Kampen för kvinnligt rösträtt var också en kamp för lika rösträtt oberoende av socialt ursprung (klass) och inkomster. I början av 1900-talet uppnåddes dessa mål i de flesta länder efter gemensam kamp av feminister och socialister.

Nästa feministiska våg började på 1960-talet. Kopplingen till socialism och marxism var tydlig. Organisering skedde i samma kretsar och på liknande sätt. De feministiska rörelserna kom att bli de mest framgångsrika rörelserna i 1970-talets vänstervåg och feminismen har sen dess dominerats av vänstern. Krav på daghem, kamp för lika lön och tillträde till alla typer av arbeten var centrala i 68-rörelsen och stora framgångar uppnåddes på 1970-talet. Idag arbetar de flesta kvinnor, de är inte längre beroende av en partner som är man och Sverige har blivit världens mest jämställda land (om än inte helt jämställt). Det blev så just på grund av att vänstern stödde feminismen och att feminismen dominerades av människor med vänsteråsikter. Vänstern eller vänsterradikaler har därmed aldrig tagit över feminismen. Feminismen och vänstern har i alla tider gått hand i hand.

Däremot har det genom åren alltid funnits högerextrema personer av Jutas och Nielsens typ som smutskastat feminismen samtidigt som de sagt sig vara feminister. De har i alla tider motarbetat allt som feminismen kämpat för såsom allmän och lika rösträtt, daghem åt alla, lika lön för lika arbete osv. Det är fallet även med deras debattartikel som är full av påståenden utan belägg, full av fördomar och påhitt, falska påståenden och rasism.  De är för många för att jag ska kunna gå in på dem här, men vi kan konstatera att grundpåståendet i deras artikel är felaktigt och falskt och därmed faller allt de säger ihop som en pannkaka.

Advertisements