Liten och minskande brottslighet i Göteborgs förorter

I Sverige står antalet anmälda brott per 100 000 invånare still. I Göteborg minskar antalet anmälda brott rejält. Något som troligen också tyder på att den reella brottsligheten minskat. Sen 2015 har den anmälda brottsligheten i Göteborg sjunkit som en sten och trots att Göteborg är en storstad var den anmälda brottsligheten i Göteborg bara något högre än den anmälda brottsligheten i hela landet. Huvuddelen av brotten i Göteborg sker i de centrala stadsdelnämndsområdena Centrum, Majorna-Linné, Lundby, När GP påstår nåt annat så ljuger de.

Den anmälda brottsligheten per 100 000 invånare är och har nästan alltid varit lägre i Göteborg än i Malmö och StockholmI Göteborg har det dock varit en stadig minskning från en topp 2001-2002 (ett resultat av Göteborgshändelserna i samband med EU-toppmötet och US-amerikanskt presidentbesök) medan det i Stockholm varit en ökning sen dess.I Malmö var det en ökning fram till 2010 men därefter har antalet anmälda brott per 100 000 invånare rejält där. Jämfört med mitten på 1990-talet har den anmälda brottsligheten i Göteborg legat still medan den ökat i Stockholm och minskat i Malmö. Göteborg är dock över tid klart avvikande med den lägsta anmälda brottsligheten av de tre storstäderna.

Totalt antal anmälda brott per 100 000 invånare. 1996-2017. Stockholm, Göteborg och Malmö. Källa: BRÅ

Huvuddelen av minskningen när det gäller anmälda brott skedde i de två stadsdelsnämndsområden som har flest anmälda brott per 100 000 invånare, Centrum och Majorna-Linné. Den anmälda brottsligheten har dock minskat i samtliga stadsdelar.

Anmälda brott per 100 000 invånare år 2017, stadsdelsnämndsområde, antal

Centrum, 36 745
Majorna-Linné, 17 793
Lundby, 15 719
Östra Göteborg, 14 533
Angered, 12 078
Askim-Frölunda-Högsbo, 11 533
Norra Hisingen, 10 815
Örgryte-Härlanda, 10 433
Västra Hisingen, 9 011
Västra Göteborg, 7 444

I Angered med 3 utsatta områden har brottsligheten minskat något sen 2015, i östra Göteborg med ett utsatt område har brottsligheten minskat mycket men lika mycket har det inte minskat i Västra Göteborg (ett utsatt område) och Västra Hisingen (ett utsatt område) som dock har den lägsta brottsligheten i Göteborg. Dessa områden har aldrig haft nån större brottslighet i jämförelse med centrala Göteborg. Nedgången av brottsligheten har inget med förekomsten av övervakningskameror att göra utan det är helt andra drivkrafter bakom det. GP vilseleder om dessa saker på ett högst medvetet, reaktionärt och otrevligt sätt.

De anmälda misshandelsbrotten har minskat över tid, men inte sen 2013. Antalet anmälda sexualbrott har ökat i landet, men inte i Göteborg. Ett brott som fått ett minskat antal anmälningar under senare år i Göteborg är vapenbrott medan de anmälda bostadsinbrotten minskade rejält fram till 1998 så att Göteborg idag har färre bostadsinbrott per 100 000 invånare än de två andra stora svenska städerna. För vapenbrott gäller att Göteborg idag har färre vapenbrott än de andra två städerna efter att i många år legat på samma nivå.

Antal anmälda innehav av pistol, revolver och k-pist per 100 000 invånare. 1996-2017. Stockholm, Göteborg och Malmö. Källa: BRÅ

Antal anmälda inbrottsstölder i bostad per 100 000 invånare. 1996-2017. Stockholm, Göteborg och Malmö. Källa: BRÅ

Vidare har antalet skjutvapenmord och skjutningar minskat kraftigt i Göteborg sen 2013.

Läs mer:

Advertisements