De som tjänar mest hör sällan till de mäktigaste

De som tjänar mest i Sverige hör bara delvis till de allra mäktigaste i Sverige. Istället är det ofta personer som uppfunnit nåt eller startat nåt för att sedan sälja det med stor vinst. Några sådana personer blir kvar på listorna i flera år de de tjänar pengar på sitt kapital, men till slut brukar de försvinna och byts då ut mot nya personer med inkomster av samma slag. De tillhör sällan de 15 familjerna och kommer för det mest aldrig att hamna bland dem heller.

På listan över de 15 personer som tjänade mest under 2017 förekommer 6 personer ur de 15 familjerna, det är Liselott Tham, Stefan Persson, Eric Douglas, Fredrik Lundberg, Carl Douglas och Antonia Ax:son Johnson. Sådan som startat företag, hittat på nåt spel eller uppfunnit något är Max Hansson och Jan Bertling och Markus (Notch) Persson. Inkomst i miljoner kronor. Den enda kvinnan på listan är Liselott Tham och hon har ärvt sin förmögenhet.

Mest tjänade Sebastian Thorburn som väl sannolikt tillhör den gamla rika Uddevalla-släkten med detta namn. Dan Olssons (Stenas ägare) fru Jane är född Thorburn. Men det är en stor släkt och de behöver därför inte ha någon närmare släktskap. Eftersom han blivit skönstaxerad är det dock oklart om han verkligen tjänat så mycket som Skatteverket räknat ut. Vid ett liknande fall år 2002 visade det sig att Skatteverkets uppgifter inte var korrekta på något sätt.

Listan över de 10 som hade högst lön är förstås inte samma som listan över de som tjänade mest. På lönelistan är et ännu ovanligare med nån representant för Sverige verkliga makthavare och kapitalister. Istället dominerar direktörer i storföretag samt sådana som startat företag, skapat nåt spel eller uppfunnit nåt. Inkomst i miljoner kronor. Den enda företrädaren för maktelitens 15 familjer är Ane Maersk Mc Kinney Uggla. Hon är också den enda kvinnan bland de tio som tjänade mest och har i praktiken ärvt sitt jobb. Vi kan också se att grundarna av spelbolaget King gett sig själva stora löner.

Advertisements