GP:s lögner om förorter

Göteborgs-Posten (GP) har i ett par rent lögnaktiga och förljugna artiklar skrivit om överfall mot polisen och kameraövervakning i olika förorter. De försöker utmåla Göteborgs fattiga områden som varande fulla med våld och angrepp på polisen. Bilden är inte sann. De målar upp enskilda incidenter med kriminella som våldsammare än de vara och framställer det dessutom som om detta är vardagen i olika förorter. Det är helt enkelt inte sant.

Den överväldigande delen av alla brott i Göteborg sker i centrala Göteborg. Anmälda brottslighet per 100 000 invånare är tre gånger så hög i stadsdelsnämndsområde Centrum jämfört med Angered (där Hammarkullen och Hjällbo ligger) eller östra Göteborg (där Bergsjön återfinns). Jämfört med stadsdelsnämndsområde Västra Göteborg där Tynnered ligger är den anmälda brottsligheten 7 gånger så hög i centrala Göteborg.  Den senare jämförelsen är dock lite orättvis då brottsligheten är mycket ojämnt fördelad i Västra Göteborg. Tynnered har högre brottslighet och andra delar av området har lägre.  Det finns inget som tyder på att situationen i någon stadsdel är alarmerande när det gäller brott.

Nästan alla exempel GP tar upp är ett par år gamla och flera av dem knutna till vissa kriminella grupperingar såsom släkten Alikhan, 2 st i Hammarkullen och en i Frölunda. Den senare, den enda som inträffade 2018, är dessutom sannolikt till viss del utlöst av pressens agerande då journalister lovat pengar för tips om kravaller, upplopp och bilbränningar. Följaktligen fick pressen en händelse de kunde skriva om. Vid de redovisade händelserna i Hammarkullen ställde sig befolkningen i stadsdelen tydligt på polisens sida. Vid flera av de händelser som GP tar upp har händelsen också föregåtts av mindre övertänkt polisingripanden utförda på ett sätt som skapar förutsättningar för upplopp snarare än motsatsen

Brottsligheten i Göteborgs förorter såväl som i hela Göteborg är dessutom minskande och har så varit under ganska lång tid. I jämförelse med andra större svenska städer är brottsligheten i Göteborg också klart mindre. GP och journalisten Hampus Dorian utmålar en helt falsk, felaktig och lögnaktig bild av verkligheten. Det är föraktfullt mot alla som bor i de aktuella stadsdelarna. Hampus Dorian visar upp sina fördomar och sitt klassförakt. Det är inte snyggt. Det är oärligt och otrevligt.

Läs mer:

PS. Med detta sagt kan vi också konstatera att det finns vissa problem med kriminella gäng i vissa förorter. Detta är ingenting som kan åtgärdas genom att utmåla en falska bild av förorterna på det sätt GP gör. I själva verket stärker GP:s lögner och journalister de kriminella gängen då de medverkar till att skapa en klyfta mellan myndigheter och invånarna i dessa förorter. Ska gängen åtgärdas så krävs det respekt för invånarna i förorterna och sociala åtgärder. Det som behövs är minskad arbetslöshet, slut på bostadsbristen, organiserad fritidssysselsättning och riktade insatser mot de som är att betrakta som kriminella nätverk och gäng. Vad som inte behövs är fördomar, smutskastning och kameraövervakning.

Läs också:

 

Advertisements