Göteborgs-Posten – en lögnfabrik när det gäller brott och förorter

Det börjar bli tröttsamt med lögnerna om brottslighet i Göteborgs-Posten. Först producerar de ett antal lögnaktiga nyhetsartiklar om ett antal förorter i Göteborg. För att bevisa en tes valde de ut stadsdelar där det går att påstå att bilar bränts och polisen överfallits under 2016, 2017 och 2018. Fyra av sex så kallat utsatta områden i Göteborg. Hammarkullen, Hjällbo, Bergsjön och Tynnered.

Fast det är ju svårt med Tynnered för där har inte bilar bränts och polisen aldrig överfallits så där måste de helt enkelt förlita sig på att de flesta läsare inte riktigt vet var Tynnered ligger. Däremot har bilar bränts i grannstadsdelen Frölunda, en stadsdel som inte anses vara en så kallad utsatt stadsdel. De uteslöt två utsatta stadsdelar, Gårdsten och Biskopsgården, för att de inte haft några sådana händelser. Detta trots att Biskopsgården är en stadsdel där gängvåldet varit mest omfattande de senaste 5 åren. De väljer ett sen ett antal händelser där de glömmer att berätta väsentliga fakta. I ett par fall är händelseförloppet helt skapat av polisen genom felaktigt agerande, i ett par andra fall är det ingripanden mot kriminella som lett till händelseutvecklingen. I Hammarkullen tog dessutom befolkningen ställning för polisen vid två av dessa händelser. De hjälpte och stöttade polisen. Den typen av händelser har egentligen inget med förorterna eller deras befolkning att göra. Det säger ingenting om huruvida gäng bestämmer eller inte. Händelserna i Hammarkullen bevisar ju snarast motsatsen. Gängen bestämmer inte och befolkningen vill ha polisen där.

Men Håkan Boström utgår från de lögnaktiga, fördomsfulla och förljugna artiklarna när han skriver ledare. Det gör hans ledare precis lika lögnaktiga som artiklarna. Han tycks helt sakan egna kunskaper om ämnet (vilket jag konstaterat många gånger förut) men dessutom verkar sakna all from av förmåga till analys, faktagranskning och kritisk tänkande när det gäller brottslighet. Det finns inga stadsdelar och områden där kriminella gäng har makten eller styr befolkningens liv. Angrepp på polis är ovanliga. Angrepp på brandkår och ambulanspersonal är i stort sett obefintliga.

Det finns problem i många stadsdelar i Göteborg. Med lite olika typ av brottslighet. Stadsdelsnämndsområdet Centrum har störst problem med kriminalitet, den är där tre gånger så hög som i Angered där Hjällbo och Angered ligger. Flest människor rör sig i centrum och det är där som folk konsumerar alkohol. Alkohol är strakt förknippat med ökad brottslighet. Antalet angrepp mot polis och ordningsvakter är många fler i centrala Göteborg än i andra delar av Göteborg. Men kanske är de så vanliga att de inte ens blir nyheter.

Majorna är det område som har störst problem med narkotika. De har överlägset mest tunga missbrukare i Göteborg och där finns högst andel brukare av narkotika. Narkotikahandeln är mer utbredd i Majorna och Linnéstaden än någon annan stans. På dagarna är den bl.a. synlig på Stigbergstorget, runt systemet ute vid spårvägshallarna och kring Masthuggskyrkan. På kvällarna är det Järntorget, långgatorna och Linnégatan som gäller.

Angered har länge haft problem med en släkt, Alikhan, som är våldsamma, hotfulla och kriminella. De dominerar knarklangningen i området och folk är rädda för dem. Länge har polisen gjort allt för lite för att bekämpa dem. Men förekomsten av släkten Alikhan innebär inte att det är så att de kontrollerar allt liv i Angereds-området eller att polisen har problem att arbeta där. Sådana påståenden är helt enkelt inte sanna.

Repression och hård tag mot invånare i förorterna vilket Håkan Boström förordar har aldrig hjälpt. Den enda polis i Sverige som haft det sättet att agera har varit polisen i Uppsala. Det har lett till att Uppsala haft en kraftigt ökad våldsbrottslighet de senaste åren. Även Stockholmspolisen och Malmöpolisen har haft svårt att hålla igen med våldsamheterna, omotiverade ingripanden och rena trakasserier. Göteborgspolisen har agerat annorlunda. Samarbetat med andra myndigheter, använt mjuka metoder, samarbetat med lokalbefolkning, föreningar och bostadsbolag. Det har lett till resultat. Våldsbrottsligheten i Göteborg har minskat rejält och minskat i jämförelse med andra större städer. Det finns ingen anledning att ändra ett vinnande koncept. Speciellt inta för att en okunnig ledarskribent på GP fått för sig att våld, repression och hårda tag är vettigt.

Problemen i Göteborg har inte växt de senaste åren som den lögnaktige och okunnige Håkan Boström påstår. De har minskat. År 2000 var det flest dödsskjutningar i Göteborg. Det är 18 år sen. Därefter har det gått upp och ner men sen 2013, de senaste 5 åren har trenden varit minskande.

Allt som Håkan Boström föreslår är åtgärder som visat sig helt meningslösa eller kontraproduktiva. Eller så används dessa metoder redan. Hårdare straff för unga (borttagen straffrabatt) leder till ökad brottslighet och inte till minska brottslighet vilket åklagaren Karl-Erik Esbo skrivit bra om. Ungdomar skolas in i brott av äldre kriminella på fängelserna. Det finns forskning som visar att det bästa är att inte straffa ungdomar alls. För de som aldrig åker fast för sina brott slutar i stort sett alltid när de blir vuxna. De som åker in i fängelse fortsätter på sin brottsliga bana.

Hårdare straff vid upprepade brott och flera brott (vilket vi till viss del har i Sverige) har visat sig så ineffektivt att allt fler delstater i USA överger detta. Straffrabatt för tjallare finns i praktiken redan. Anonyma vittnesmål kommer att leda till sämre rättssäkerhet och att flera oskyldiga döms. Något som Torgny Jönsson tydligt påvisat. Register samkörs redan idag. Kameraövervakning har ingen som helst effekt på brottsligheten vilket all känd forskning visar. Hårdare straff har ingen som helst effekt på brottsligheten vilket också all känd forskning visar.

Håkan Boström vet uppenbarligen inte vad han pratar om när det gäller brottslighet och brottsbekämpning och Jan Kallberg som han hänvisar till ljuger och är dessutom allt annat än en expert på brottslighet och kriminalitet.

Det som behövs är inte att sprida lögner och fördomar som GP och Håkan Boström gör. Vi behöver inte få förslag på åtgärder som antingen redan är införda eller som är kontraproduktiva eller meningslösa. Vi behöver inte sämre rättssäkerhet.

Det som behövs är en politik som minskar gängens makt och inflytande. Bostadsbristen är i sammanhanget ett av de stora problemen. Folka kan inte flytta vilket gör att det är lättare för gängen att behålla sitt inflytande och sin makt. Bostadsbristen och trångboddheten gör också att ungdomar håller sig hemifrån. Ungdomar i grupp och utan social kontroll ökar sannolikheten för brott. Det ökar också möjligheten för kriminella gäng att rekrytera. Bostadsbristen måste bort. Det går bara att genomföra med statliga subventioner och socialt byggande. Det är dags för ett nytt miljonprogram, men denna gång med snyggare hus och bättre stadsplanering.

Ett annat problem är bristande ekonomiska resurser. Folk måste garanteras inkomster som de kan leva på. Olika ersättningar, a-kassa, försörjningsstöd osv, som människor får på grund av handikapp, sociala problem och arbetslöshet med mera måste höjas så de går att leva på. Arbetslösheten måste minskas.

Vidare måste ungdomar som inte kan vara hemma erbjudas sysselsättning Fritidsgårdar är i sammanhanget en bra åtgärd som använts framgångsrikt förut. Mer resurser till idrottsföreningar och liknande är också bra. På det sättet kan rekryteringsbasen för de kriminella gängen minska.

Skolan måste förstås också bli bättre och mer jämlik. Det kräver ett stopp för privatskolor (som kallas friskolor för att dölja vad det handlar om) och ett återförstatligande av skolan.

Polisen i Göteborg ska fortsätta med sitt framgångsrika arbete vilket bygger på mjuka metoder, respekt för de som bor i förorterna och samarbete.

Håkan Boströms inställning är föraktfull, fördomsfull, reaktionär och till viss del rasistisk: Dessutom visar hans uppfattningar att han saknar kunskap i ämnet. GP:s kampanjournalistik om brottslighet som ett större och större problem är rent lögnaktigt. Brottsligheten minskar. Ungdomsbrottsligheten har minskat mycket länge. Gängens makt överdrivs. Den var betydligt större under 2000-talets första årtionde även om den inte var speciellt stor då heller.

Antal anmälda innehav av pistol, revolver och k-pist per 100 000 invånare. 1996-2017. Stockholm, Göteborg och Malmö. Källa: BRÅ

Antal anmälda inbrottsstölder i bostad per 100 000 invånare. 1996-2017. Stockholm, Göteborg och Malmö. Källa: BRÅ

Läs mer:

 

 

Advertisements