Göteborgs sosseledare lever inte i verkligheten

Ann-Sofie Hermansson är ledare för socialdemokraterna i Göteborg. Hon är fullt upptagen med en politisk fråga där hennes uppfattningar inte verkar ha någon som helst koppling till verkligheten. Den så kallade extremismen. Däremot bryr hon sig inte om riktigt allvarliga frågor som segregation, klasskillnader, bostadsbrist, allt uslare skolor, allt sämre vård, icke-fungerande socialtjänst och kriminella gäng etc. För henne är samhällets huvudproblem inte de problem som vanlig folk faktiskt lider av utan ett problem som i huvudsak existerar i journalisters, makthavares och säkerhetspolisens förvirrade hjärnor men knappast i verkligheten.

Ann-Sofie Hermansson och alla hennes likar när det gäller den så kallade extremismen envisas dessutom med att klumpa ihop folk som inte har nåt med varandra att göra. Islamister och högerextremister hör naturligtvis ihop. Inte för att de är våldsamma, utan för att de är just högerextremister. För även islamister är ju det. Våldsamma är islamisterna dock sällan. Inte i Sverige och inte i västvärlden. I muslimska länder är de däremot mycket våldsamma och ett mycket omfattande högerextremt problem. Men vänsterextremister har inget gemensamt med högerextremister. Vänstern vill ha mer demokrati och vill att demokratin ska omfatta alla sfärer i samhället. Detta står i direkt motsättning till vad högerextremisterna vill, oavsett om de är nyliberaler, stockkonservativa, nykonservativa, fascister, nazister eller islamister. Dessa högerextremister vill begränsa eller helt avskaffa demokratin.

När Hermansson är fullt upptagen med att sprida propaganda som bygger på märkliga konspirationsteorier och verklighetsförfalskning är det inte underligt att hon och hennes parti förlorar stöd. Idag är de i princip maktlösa i Göteborg efter att ha gjort sitt sämsta val på nästan 100 år och efter att Hermansson därefter ändå agerat som om hon vore valvinnare. Eftersom hon dessutom fokuserar på en fråga som i verkligheten inte är ett problem så kommer kräftgången för hennes parti att fortsätta. Det finns ingen anledning att sätta återvändande från IS-områden i fängelse eller att anse dem vara terrorister. Vi har som samhälle inget att tjäna på det. De 100-talet personer det handlar om är inget problem i Sverige. Det enda resultatet av en sådan lagstiftning skulle vara ett samhälle där muslimer godtyckligt kan utpekas som terrorister. Det är ingen betjänt av.

Det där med att bidrags inte ska utgå till icke-demokrater är ett jätteproblem. Vem ska avgöra vem som är demokrat eller inte? Om Sverigedemokraterna (SD) satt i regeringen skulle väl alla bidrag till vänsterpartiet och större delan av Sveriges sociala rörelser, hjälporganisationer med mera utebli eftersom SD inte anser att det handlar om demokratiska organisationer. Sådan lagstiftning är därför mycket problematisk då den blir extremt godtycklig och i praktiken ändras vid varje val.

I ett samhälle där brottsligheten minskat under mycket lång tid och där ungdomsbrottsligheten minskat kraftigt är det inte heller rimligt att ge mer resurser till polis och säkerhetspolis. Det finns faktiskt inget i den svenska verkligheten som kan motivera det.

Ledaren för socialdemokraterna i Göteborg lever inte i verkligheten. Ann-Sofie Hermansson är upptagen med icke-problem och skiter i folks verkliga problem. Vi har nog bara sett början på detta partis kräftgång i Göteborg.

 

Advertisements