Förbättringar i Gårdsten – inte längre ett särskilt utsatt område

Polisen i nordöstra Göteborg kommer från och med 1 mars 2019 inte längre klassa stadsdelen Gårdsten som ett särskilt utsatt område. Detta efter att de under vintern tagit fram en ny lokal lägesbild över stadsdelen Gårdsten och därmed kan konstatera att Gårdsten inte längre ska anses som ett särskilt utsatt område.

– Det senaste två åren har brottsligheten gått ner drygt 20 procent i Gårdsten. Bland annat har den otillåtna påverkan mot polis nästan helt upphört. Samarbetet mellan Polisen och Gårdstensbostäder gällande trygghetsfrågor har utvecklats, säger Ulf Merlander, polisintendent, Storgöteborg nordost.

– Polisen i nordöstra Göteborg kommer från och med 1 mars inte längre klassa stadsdelen Gårdsten som ett särskilt utsatt område. Vi kommer att fortsätta och arbeta tillsammans med Gårdstensbostäder för att förbättra tryggheten ytterligare i stadsdelen, säger Ulf Merlander.

Antalet anmälda brott per 1 000 invånare i Gårdsten har enligt GP minskat från 80 till 63 mellan åren 2016 och 2018. Motsvarande siffra för Göteborg är 179 anmälda brott 2016 och 136 för 2018. Jämfört med 1997 har antalet anmälda brott per 1 000 invånare i Gårdsten minskat med nästan två tredjedelar, från 180 till 63 anmälda brott. För Göteborg som helhet anmäldes 177 brott per 1 000 invånare år 1997 och 136 stycken år 2018.

Siffrorna understryker det jag skrivit tidigare. I Göteborg minskar brottsligheten. Den minskar med hjälp av mjuka åtgärder och långsiktighet såsom sociala insatser, byggande av bostäder för minska segregationen, fritidsverksamheter för barn och unga, samarbete mellan bostadsbolag, sociala myndigheter och polis. Hårda tag, hårda straff och kameraövervakning lyser i stort med sin frånvaro.

Satsningarna på bostadsbyggandet med blandade boendeformer och en tydlig vision och framtidstro, som finns i Gårdsten är troligen bidragande orsaker till den positiva utvecklingen.

– Vi har ett uppdrag inom Framtidenkoncernen att bygga bostadsrätter och äganderätter i våra ytterområden i Göteborg för att skapa blandade boendeformer. Vi har redan byggt fyra etapper i Gårdsten och är nu på gång med vårt femte byggprojekt som blir bostadsrätter på Saffransgatan i nordöstra Gårdsten, säger Mikael Dolitetis, vd Egnahemsbolaget.

Att den så kallade Gårdstensmodellen givit resultat som Gårdstensbostäder arbetat efter sedan 1997 stärker området ytterligare och ger förhoppningar för andra särskilt utsatta områden.

– Det är otroligt viktigt att jobba konsekvent och långsiktigt när man ska vända en stadsdel. Några av framgångsfaktorerna är att bolaget sitter mitt i stadsdelen, arbetar konsekvent med trygghetsarbete på olika sätt, skapar arbetstillfällen och skapar aktiviteter för barn, unga, föräldrar och äldre, säger Michael Pirosanto, vd Gårdstensbostäder, som varit med sedan bolaget bildades 1997.

Den upplevda tryggheten hos bolagets hyresgäster har fått mycket bra betyg i 2018 års undersökning som görs i samarbete med företaget Aktivbo.

Läs också:

 

Advertisements