Rödgrön floskelparad om linbana

I försvaret av en mycket tveksam kollektivtrafiksatsning, linbanan mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen, ägna sig de tre rödgröna partierna, Miljöpartiet, Feministiskt Initiativ och Vänsterpartiet åt en ren floskelparad. Allt de för fram kan lika gärna sägas om vad som helst, exempelvis en mycket bättre satsning på spårvägstunnel från Lindholmen till Stigberget och vidare till Linnéplatsen:

Detta gör att fler klimatsmarta och effektiva sätt att öka kollektivtrafikens kapacitet behöver skapas. Vi rödgrönrosa vill att Göteborg ska bli en förebild för hållbara resor och att Göteborgs olika stadsdelar knyts ihop. Det behöver bli lättare att ta sig mellan Hisingen och fastlandet, tillsammans med en ny Hisingsbro och nya gång- och cykelbroar underlättas det hållbara resandet över älven. Det behövs också fler länkar som avlastar Brunnsparken och Centralen.

[…]

I en starkt växande region ökar behoven av att skapa fler länkar som binder samman kollektivtrafiken.

Fram till 2035 beräknas göteborgarna ha blivit 150 000 fler och många kommer att bo och arbeta i närheten av de nya hållplatserna. En linbana över älven bidrar till att bygga samman staden och skapar ett nytt sätt att resa. Fler ges möjlighet att kunna resa snabbare och mer klimatsmart.

Inget av detta är unikt för en linbana. Cykelbroar och gångbroar kommer aldrig att bli av och vore dessutom ett stort problem med tanke på att mer godstrafik bord gå med sjöfart på älven istället för med lastbilar på vägarna. Det är verkligen märkligt att tre partier som säger sig värna om miljön vill bygga bort en möjlighet till miljövänliga transporter. Fartygstransporter är ett av de allra miljövänligaste transportsätten. Det är som jag ser det bättre att införa fler färjor över älven. Färjor som dessutom kan vara eldrivna.

I sin iver att försvara linbanan för de tre politikerna, Daniel Bernmar, Stina Svensson och Karin Pleijel dessutom fram helt falska argument. Linbanor som kollektivtrafik sprids inte över hela världen. Det är i verkligheten mycket ovanligt och används egentligen bara i städer där annan typ av kollektivtrafik är omöjlig på grund av de stora höjdskillnaderna. Enstaka linbanor finns dock i många städer och byggs i en hel del städer. De är normalt inte en del av kollektivtrafiken utan syftar till att föra besökare till speciella turistmål, utsiktspunkter etc. De är helt enkelt till för turister.

Den enda stad där linbanan utgör ryggraden i kollektivtrafiken är La Paz i Bolivia, men även i Alger, Constantine, Caracas och Medellin spelar de en viss roll. I övrigt handlar det om enskilda linjer i en lång rad städer där syftet framförallt är att transportera turister.

Det vore bättre att tidigarelägga ett bygge av spårvägen från Brunnsbo till Lindholmen och vidare i en tunnel från Lindholmen till Stigberget och Linnéplatsen istället för att bygga en linbana nu och sen en tunnel om 10-15 år.

Att en majoritet av göteborgarna är för en linbana betvivlar jag, men även om det vore så betyder det inte att det är en bra idé ändå. Varför en linbana skulle göra att övrig kollektivtrafik skulle gå snabbare som de tre skribenterna hävdar begriper jag inte. Det är ett tomt påstående. Att politikerna var eniga om linbanan är ju inget försvar av densamma utan bara ett konstaterande. Det gör inte linbanan till en bättre idé. Det samma gäller att det var ett förslag från nån enskild eller några enskilda göteborgare. Osv. De tre rödgröna politikernas försvar av linbanan är innehållslöst.

Advertisements