Idiotiskt att läkare inte får skriva ut cannabis för smärtlindring

I Sverige får läkare utan problem skriva ut starkt beroendeframkallande morfinersättningsmedel såsom fentanyl, tramadol, oxikodon etc vid smärtlindring. Men läkare i Sverige får eller vill inte skriva ut cannabis som smärtlindrande medicin trots att det är välkänt att cannabis är en välfungerande medicin vid vissa smärttillstånd och där annat inte fungerar. Detta sagt även om effekterna ofta inte är speciellt starka.

Cannabis är inte beroendeframkallande på samma sätt som alkohol och morfinersättningsmedel. Det orsakar inte heller på långa vägar samma skador som alkohol och morfinersättningsmedel. Det finns ingen som helst vettig anledning till svenska läkare inte borde få skriva ut cannabis vid olika smärttillstånd.

Det som hindrar är att cannabis inte är godkänt som läkemedel vid smärttillstånd. Huvudanledningen till det är den ålderdomliga och förlegade svenska narkotikapolitiken. Det är samma politik som lett till en hög narkotikarelaterad dödlighet på grund av olika myndigheter stoppat sprututbytesprogram med vidhängande vårdåtgärder.

I Danmark får läkare skriva ut cannabis till patienter med multipel skleros, ryggmärgsskada, kroniska smärtpatienter samt patienter som drabbas av biverkningar efter cellgiftsbehandling. Det vore rimligt om det också gick att göra i Sverige.

Advertisements