Åtal för grova ekobrott mot företrädare för konkursat bussbolag

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg har väckt åtal mot tre personer som misstänks för grovt bokföringsbrott och grova bedrägerier kopplade till ett konkursat bussbolag i Borås, Sohlberg Buss AB. De tre som åtalats är före detta vd, Hans-Erik Sohlberg, samt ytterligare två styrelseledamöter i bussbolaget.

De misstänkta brotten rör grovt bokföringsbrott och grova bedrägerier motsvarande totalt 51 miljoner kronor. Brotten ska enligt åklagaren ha begåtts under åren 2014-2015.

Vd:n i bolaget, som också var styrelseledamot, lät systematiskt och löpande under 2014 bokföra upplupna intäkter som inte motsvarades av verkliga fordringar. Dessa har verifierats i bokslutet genom att en osann faktura om 8,7 miljoner kronor upprättats som underlag. Denna osanna faktura har upprättats av den andra styrelseledamoten som står åtalad för bokföringsbrottet.

Med dessa oriktiga siffror som underlag ansökte företaget om lån och krediter hos banken på totalt 29,1 miljoner kronor vilket banken beviljar.

Under 2015 skrev företaget även upp värdet på lagret med 8 miljoner kronor till 16 miljoner kronor, något som senare visade sig vara oriktiga uppgifter. Med dessa uppgifter som underlag vände bussbolaget sig på nytt till banken för att begära ytterligare kredit om 22 miljoner kronor. Krediten undertecknades av VD samt ytterligare en styrelseledamot.

Bolaget trädde i likvidation i november 2015 då de här omständigheterna uppdagades och bolagets resultat om 9 miljoner visade sig vara oriktigt. I stället visade det sig att bolagets egna kapital var i stort sett helt förbrukat vilket innebar att bolaget ansökte om rekonstruktion. Rekonstruktionen lyckades inte utan bolaget försattes i konkurs i juli 2016 med en brist om ca 100 miljoner i konkursboet.

Verksamheten, bussarna och annat som företaget ägde köptes av Bergkvarabuss AB i juli 2016 och idag är Sohlberg Buss ett varumärke som ägs av Bergkvarabuss AB som ingår i Mekka Trafic-koncernen. Denna verksamheten berörs inte av och har ingen koppling till åtalet.

Den senast redovisade styrelsen (2015) för Sohlberg Buss AB bestod av Bengt Ragnar Kennerth Thulin, Rolf Olof Vilhelm Eriksson, Per Stefan Carlén, Leif Roland Alfsson, Håkan Rickard Gullberg (VD som ersatt Hans-Erik Sohlberg) och Erlingur Hilmar Birgisson. Vilka styrelseledamöter vid sidan av Hans-Erik Sohlberg, som är åtalade är okänt och det behöver inte röra sig om någon av de nämnda personerna.

Advertisements