Bilismen är ett problem

I en ledare i GP om miljöpolitik skriver Adam Cwejman att bilismen som sådan inte är ett problem. Utan bara utsläppen. Han har fel. Bilismen i sig är också ett problem. Även om vi bara hade elbilar skulle bilismen vara ett problem. Det beror på flera saker. Den gruvbrytning som behövs för batteritillverkning etc orsakar stora miljöproblem och påverkar också klimatet negativt. Batterierna i sig är när de blir oanvändbara ett stort miljöproblem.

Men framförallt är det bilismens enorma platskrav som är ett problem. Bilismens vägar och vägbyggen är en stor del i den klimatpåverkan bilismen har. Asfalt tillverkas exempelvis av fossila råvaror och betongtillverkning är kraftigt klimatpåverkande. De stora hårda ytorna som skapas av bilismen innebär att samhället får svårare att hantera extrem väderförhållanden som extrema regn och extrem hetta.

Dessutom innebär bilismen stora svårigheter att bygga en stad som fungerar för gående och cyklister. Det är nästan omöjligt att bygga en tät stad som lämpar sig för klimatvänliga transportsätt och för ett välfungerande socialt liv. Titta bara på hur de stor lederna i Göteborg skapat en splittrad och gles stad där olika delar inte kan samverka annat än genom användande av bil. Detta är en uppfattning som Cwejman också uttryckt tidigare.

Elbilar räddar oss inte från klimatförändringar utan bilismen i sig är ett problem. Därför måste bilismen också minska, inte bara utsläppen från bilismen.

Ekologiska livsmedel nämner Cwejman också. I Sverige handlar det framförallt om kött och andra produkter från djur. De är mycket lätta att producera ekologiskt i Sverige. Redan idag är en mycket stor del av den animaliska matproduktionen i Sverige ekologisk, även när den inte ens är märkt som ekologisk.

Att hålla djur för ekologisk matproduktion är dessutom bra för den ekologiska mångfalden och dessutom nödvändigt i framtiden när det kommer att bli brist på konstgödsel. Då försvinner också skillnaderna i produktivitet mellan den spannmåls- och grönsaksodling som idag bara använder djurgödsel (den ekologiska produktionen) och den som använder konstgödsel. Ekologisk odling av spannmål och grönsaker blir då inte mer problematisk ur klimatsynpunkt än annan odling. Cwejman tänker inte hela vägen.

Advertisements