Mats Parner hoppar av som skribent på lindelöf.nu

Enligt ett inlägg av Knut Lindelöf på sajten Lindelöf.nu har en av skribenterna hoppat av skrivandet av politiska skäl. Det gäller Mats Parner. Han anser sig enligt Lindelöf orättvist refuserad samt att sajten Lindelöf.nu (en av Myrdalskultens bloggsajter) blivit allt för mycket orienterad åt ”vänsterextremism” och högerextremism. Med vänsterextremism menar Parner marxism-leninism eller kanske mer precist stalinism:

Den ideologiska hybriden ”marxism-leninism” föddes som bekant under Stalin-epoken i Sovjetunionen. Benämningen är olycklig och vilseledande, eftersom Marx och Lenins idévärldar är principiellt olikartade och saknar intima beröringspunkter. Hederligare vore att tala om stalinism och, i förlängningen, om maoism.

SD:s oskuldsfulla inställning till dagens Orbán-Ungern har sin direkta motsvarighet i ML-aktivisternas troskyldiga hållning till Vladimir Putins Ryssland. Man berörs inte nämnvärt av att valen förfuskas, att oppositionella fängslas, att maktdelning saknas, att yttrandefriheten kringskärs, att statskontrollerad doping varit praxis inom idrotten etc., etc. – eftersom USA alltid ses som sju resor värre och eftersom Moskva fört och alltjämt för en mindre aggressiv utrikespolitik än Washington.

Parner vänder sig också direkt mot det försvar av rasism och fascism som stalinister och maoister (maoism är en form av stalinism) ägnar sig åt på regelbunden basis:

Till bilden hör också marxist-leninisternas oupphörliga intresse för extrem-högern i dennas vitt skilda former. Pressalster som Nya Tider och Fria Tider tillmäts mycket större betydelse än de förtjänar, och SD bedöms som ett parti nära besläktat med alla de övriga riksdagspartierna – vilket det alltså inte är. Den relativa likgiltigheten för klimatfrågorna, feminismen, HBTQ-problematiken och de för tillfället så aktuella regeringsförhandlingarna i Sverige är annat som förenar högerextremister och leninister. Ett allmänt politikerförakt kan också räknas dit.

Min övertygelse är att det här sektbeteendet snarast möjligt bör överges. Det hindrar all kontakt med normalt fungerande och tänkande individer och är enbart destruktivt. Sverigedemokraterna och dess ideologiska anförvanter ska bekämpas resolut och med kraft – inte strykas medhårs.

Jag håller helt med Mats Parner på dessa punkter och denna sajts centrala linjer inkluderar kritik av marxism-leninism, stalinism och maoism såväl som oförsonlighet mot fascism och rasism. Min sajt är tydligt vänsterliberal och flerpartisystem är en självklarhet. Jag förstår också varför Parner vill lämna Lindelöf.nu och anser att hans kritik i allt väsentligt är korrekt vad det gäller politik, marxism-leninismen, stalinismen och maoismen såväl som när det gäller flörtandet med högerextremisterna på de gamla maoisternas och stalinisternas webbsajter.

Mats Parner är förutom på Lindelöf.nu flitigt publicerad på Marxistarkiv som drivs av en medlem i det ekosocialistiska och vänsterliberala partiet Socialistiska Partiet och jag kan mycket väl tänka mig att publicera artiklar av Mats Parner på min sajt som ju dessutom har mycket fler läsare än Lindelöf.nu. Han är välkommen att höra av sig.

Läs också:

Advertisements