Den värsta stadsdelen i Göteborg

När det gäller missbruk, droger och alkohol är det ett stadsdelsnämndsområde som sticker ut i Göteborg. Området är genomsnittligt när det gäller skjutningar och skjutvapenmord och på centrala platser i området är knarklangningen synlig och tydlig. På dessa platser är missbrukarna ett stort och vanligt inslag i stadsbilden. Brottsligheten är näst högst i Göteborg efter Centrum.

Det stadsdelsnämndsområde jag pratar om är Majorna-Linné. Och platserna jag tänker på är omkring Systembolaget vid Klippan och Vagnhallarna samt Stigbergstorget.

Statistiken per stadsdelnämndsområde kan vara missvisande beroende på att flera sådana områden består av två distinkt olika områden vad det gäller klass. Det gör exempelvis Västra Hisingen, Askim-Frölunda-Högsbo och Västra Göteborg. I de fattigare delarna av dessa stadsdelnämndsområden (Biskopsgården, Frölunda-Högsbo respektive Tynnered) kan situationen antas vara ungefär densamma som i Angered och Östra Göteborg.

Anmälda brott per 100 000 invånare år 2017, stadsdelsnämndsområde, antal

Centrum, 36 745
Majorna-Linné, 17 793
Lundby, 15 719
Östra Göteborg, 14 533
Angered, 12 078
Askim-Frölunda-Högsbo, 11 533
Norra Hisingen, 10 815
Örgryte-Härlanda, 10 433
Västra Hisingen, 9 011
Västra Göteborg, 7 444

Centrum ligger i en klass för sig själv när det gäller total brottslighet mätt i antalet anmälda brott.

Andel tunga missbrukare av antalet missbrukare totalt, 2018

Majorna-Linné, 15,4 %
Angered, 12,5 %
Östra Göteborg, 11,9 %
Lundby, 9,9 %
Norra Hisingen, 9,8 %,
Västra Hisingen, 9,4 %
Askim-Frölunda-Högsbo, 9,0 %
Örgryte-Härlanda, 8,3 %
Västra Göteborg, 6,8 %,
Centrum, 6,2 %

Andel av antalet elever i gymnasiet årskurs 2 som intensivkonsumerar alkohol

Centrum, 34 %
Västra Göteborg, 34 %
Askim-Frölunda-Högsbo, 31 %
Örgryte-Härlanda 31 %
Majorna-Linné, 30 %
Västra Hisingen, 26 %
Lundby, 22 %
Norra Hisingen, 20 %
Östra Göteborg, 15 %
Angered, 13 %

Alkoholkonsumtion och alkohol är mycket kraftigt kopplat till våldsbrottslighet. En mycket stor andel av våldsbrotten begås på grund av alkoholpåverkan. Vid sidan av kön (män) och ålder (unga personer) är det den enda signifikativa och tydliga faktorn bakom höga siffror när det gäller brottslighet. Bott begås framförallt av unga män och våldsbrott begås till mycket stor del av unga alkoholpåverkade män.

Andelen elever som använt narkotika den senaste månaden, gymnasiet årskurs 2 2016

Majorna-Linné, 11,0 %
Örgryte-Härlanda 7,2 %
Centrum, 6,0 %
Angered, 5,0 %
Västra Hisingen, 4,7 %
Västra Göteborg, 4,5 %
Norra Hisingen, 4,5 %
Askim-Frölunda-Högsbo, 4,2 %
Östra Göteborg, 3,6 %
Lundby, 2,9 %

När det gäller tungt narkotikamissbruk är Majorna-Linné i en klass för sig själv liksom när det gäller narkotikabruk bland ungdomar. Majorna-Linné ligger i toppen vad det gäller narkotikakonsumtion bland ungdomar ihop med Centrum och Örgryte-Härlanda och samma tre stadsdelsnämndsområden ligger också högt när det gäller alkoholkonsumtion bland ungdomar. Det är i huvudsak stadsdelnämndsområden bestående av vita medelklasstadsdelar med inslag av överklass i Centrum och Örgryte-Härlanda. När det gäller alkoholkonsumtion ligger också de två stadsdelsnämndsområden, Askim-Frölunda-Högsbo och Västra Göteborg, med stort inslag av överklassområden högt.

Utsatthet för brott per polisområde

När det gäller polisområden så omfattar område Syd omfattar Mölndals kommun, Härryda kommun, Askim-Frölunda-Högsbo och Västra Göteborg, medan polisområde City omfattar Centrum och Majorna-Linné. Polisområde Hisingen är Lundby, Västra Hisingen och Norra Hisingen medan Polisområde Nordost omfattar Örgryte-Härlanda, Angered, Östra Göteborg och Partille kommun.

Utsatthet är den andel personer som uppgett att de utsatts för brott under 2016 i undersökningen NTU Lokal.

Med så stora områden som polisområden finns inga större skillnader mellan olika områden i Göteborg när det gäller utsatthet för brott. Utsattheten för brott är definitivt inte högre i nordöstra Göteborg där flertalet så kallade utsatta områden finns än på andra ställen.

Utsatthet för misshandel i procent 

Hisingen 5,0
Nordost, 3,7
Syd, 3,6
City, 3,5

Utsatthet för hot i procent 

Hisingen 9,9
Syd, 9,9
City, 9,5
Nordost, 8,6

Utsatthet för sexualbrott i procent 

City, 6,7
Nordost, 5,5
Hisingen 5,2
Syd, 5,2

Utsatthet för personrån i procent 

Syd, 2,2
Nordost, 1,9
City, 1,9
Hisingen 1,7

Utsatthet för kort/kreditbedrägerier i procent 

City, 6,8
Hisingen 6,7
Nordost, 5,9
Syd, 5,0

Antalet skottlossningar per stadsdelsnämndsområde 2018

Västra Hisingen, 9
Lundby, 5
Västra Göteborg, 5 (1 i Åkered)
Angered, 4
Majorna-Linné, 4
Östra Göteborg, 3 (två i Utby-Fjällbo)
Askim-Frölunda-Högsbo, 2
Centrum, 1
Örgryte-Härlanda, 1
Norra Hisingen, 1

Som jämförelse kan nämnas att Mölnlycke hade 3 skjutningar, Kållered 2, Lindome 1, Landvetter 1 och Mölndal 1. Av de 4 gängrelaterade skjutmorden skedde 2 i Västra Hisingen (Biskopsgården), 1 i Centrum och 1 i Majorna-Linné. 1 skjutavpenmord (Fjällbo i Östra Göteborg) var inte gängrelaterat

Biskopsgården som ligger i Västra Hisingen är mest utsatt vad det gäller skottlossningar och har så varit ett längre tag. Men i övrigt är det inga stadsdelsnämndsområden eller stadsdelar som utmärker sig på något sätt mer än att det var få skjutningar i centrala Göteborg.

Andra källor:

Advertisements