Gängland Stockholm – nätverk Tyson

Del 26 av 28 i serien Gangland Sverige

Nätverk Tyson pekas av Expressen och polisen ut som ett av de mest dominerande narkotikanätverken runt Järvafältet i nordvästra Stockholm. I det som av polisen beskriver som den inre kärnan finns en grupp ledande medlemmar som bor på attraktiva adresser i centrala Stockholm. Medan flera andra medlemmar dömts för grova narkotika- och vapenbrott har de av polisen utpekade ledarna enligt Expressen i stort sett gått fria trots misstankar om narkotikahandel. Nätverket anses av polisen ha omkring 30-35 medlemmar.

Det påstådda nätverket tycks i först hand syssla med försäljning av hasch och marijuana. Verkar inte inblandade i våldsamma konflikter. Nätverket, om det överhuvudtaget finns, har en viss koppling till Rinkeby där flera utpekade medlemmar bott tidigare och dessutom en koppling till det forna Jugoslavien. Men det har ingen egentlig koppling till Rinkeby idag trots att media skriver att det är ett nätverks om hör hemma där.

En av de av Expressen utpekade ledarna är en man som föddes 1971 och som idag alltså är 47 år gammal. Enligt en del uppgifter heter han Alexander (Sasha) Martinovic. Han dömdes 2003 till fängelse i tre år och sex månader. Sen dess har han inte dömts för några brott, men har granskats av Skatteverket två gånger för oredovisade inkomster:

Skatteverkets kartläggning 2015 av den 46-årige utpekade ledaren visade att han hade drygt 556 000 kronor i oredovisade inkomster. Myndigheten godtog delar av hans förklaringar men menade att lönebesked från ett städbolaget, som gått i konkurs, kunde ifrågasättas och han upptaxerades med 56 000 kronor och fick skattetillägg. Även 2008 upptäckte Skatteverket oredovisade inkomster – 1,1 miljoner kronor – på hans lönekonto trots att han redovisat noll kronor i inkomst. 2012 avslog Kammarrätten hans överklagande och han skönstaxerades och fick skattetillägg på grund av oriktiga uppgifter.

Han misstänktes 2016 för inblandning i en knarkhärva och häktades. Det rörde sig då om en knarkhärva kring 44 kg hasch. Han släpptes dock och blev inte åtalad. Istället fick han skadestånd för häktningstiden. Enligt Expressen tar han kraftigt avstånd från alla påståenden om att han skulle ingår i ett kriminellt nätverk. Han är välkänd från kampsportskretsar då han tidigare drev en thaiboxningsklubb i Rinkeby och tycks ha ett stort socialt engagemang. Klubben grundades av hans bror Zoran Martinovic som tycks ha varit en legend i tahboxningskretsar. Han dog 2016.

En man som föddes 1988 har dömts för näringspenningtvätt till dagsböter efter att han gripits med nästan 350 000 kronor i kontanter. En annan man, född 1972, anses också vara en nyckelperson i nätverket enligt Expressen. Han var också misstänkt i knarkhärvan 2016 men släpptes. Återfinns under 21 avsnitt i belastningsregistret, till stor del rörande narkotikabrott men även rån, stämpling till rån och vapenbrott. En man som anses vara medlem i nätverket och född 1977 dömdes för brottet som rörde cannabis. Även han har granskats av skatteverket:

Även 45-åringen som friades i det stora narkotikamålet 2016, också han på en nyckelposition i gänget enligt polisen, har granskats för oredovisade inkomster och fått skatteböter. Skatteverket hänvisade till polisförhör där han uppgav sig ha inkomster på upp till 200 000 kronor per månad på spelvinster. Han uppgav sig också sälja telefonkort till mobiler och driva kafeverksamhet och ha två bilar. Skatteverket beslutade om skönsbeskattning och skatteböter.

I nätverket finns också något så ovanlig som en kvinna som av polisen antas ha en ledande position. Kvinnan som är född 1972 är dömd för bland annat ringa narkotikabrott. Har även utretts för penningtvätt. 2005 dömdes hon för förolämpning, förgripelse mot tjänsteman, hot mot tjänsteman och våldsamt motstånd. Hon uppges ha ett bolag som gör exklusiva fastighetsaffärer i utlandet och fick ett omprövningsbeslut i december 2017 där det framgår att hon tjänar runt en miljon kronor per år på mäklartjänster i utlandet. Hon förnekar i Expressen att hon har kopplingar till kriminalitet och kriminella nätverk.

En man född 1985 dömdes 2017 för grovt narkotikabrott till fängelse i fem år efter att ha organiserat knarkhandel via en grillkiosk. Även tidigare dömd för narkotikabrott. 2018 dömdes en man född 1990 för grovt vapenbrott på grund av innehav av en automatkarbin. En man född 1986 är dömd för misshandel, narkotikabrott och olaga hot. En man född 1990 är dömd för grovt vapenbrott, grov stöld och ringa narkotikabrott medan en man född 1976 år 2009 dömdes till 10 års fängelse för grovt narkotikabrott i en dom som gällde 170 kilo hasch. Tidigare också dömd för grovt rån och grovt vapenbrott.

En man född 1982 dömdes 2006 till fängelse i sex år och tre månader för grovt rån, narkotikabrott och vapenbrott. Han har också fler domar för narkotikabrott. 2012 dömdes två utpekade medlemmar, födda 1980 respektive 1982, för narkotikabrott, medhjälp till grovt narkotikabrott och medhjälp till grov narkotikasmuggling. Ytterligare en man, född 1982, verkar ha dömts för samma brott, men också för vapenbrott. En man född 1982 är dömd för grovt vapenbrott och försök till dråp medan en man född 1992 dömdes för spritlangning i en större alkoholrelaterad brottshärva. En man född 1986 har varit misstänkt för förberedelse till grov stöld och övergrepp i rättssak.

Många de som polisen och Expressen utpekar som medlemmar i gänget är inte dömda för några brott medan andra är dömda för trafikbrott eller mindre narkotikabrott. Enstaka utpekade medlemmar är dömda för rån, skadegörelse, våld mot tjänsteman, våldsamt motstånd etc.

Series Navigation<< Gängland VärnamoGängland Stockholm – Märsta >>
Advertisements