Lögnaktiga och verklighetsfrämmande miljörörelser gör ingen glad

I Sverige är det på gång att bygga ut möjligheterna att använda naturgas (fossilgas) som kommer hit med fartyg. Syftet med detta är i huvudsak att fartyg ska kunna tänka LNG (flytande naturgas) för att använda det som bränsle istället för att använda fartygsdiesel. Det innebär mindre utsläpp av växthusgaser och mindre utsläpp av miljöfarliga ämnen. Ändå är miljörörelser emot detta. Det är faktiskt helt obegripligt.

I Sverige finns ett mycket litet naturgasnät. Det sträcker sig från Skåne upp till Göteborg och Stenungsund. Naturgasen importeras idag från Danmark och deras gas- och oljefält i Nordsjön. I Stenungsund används gas främst som råvara i den kemiska industrin och en stor del importeras också via LNG-terminalen i ortens hamn. Detta naturgasnät ska inte byggas ut. Förbrukningen inom Sverige av naturgas kommer inte att öka förutom när det gäller driften av fartyg.  Därför blir det inte några ökade utsläpp av växthusgaser eller en ökad användning av fossila bränslen i Sverige vilket miljörörelsen påstår. Miljörörelser som Fossilgasfällan ljuger om detta.

För att det ska var möjligt med LNG-drivna fartyg i stor skala behövs LNG-terminaler i många hamnar. Detta för att LNG-fartyg inte ska vara låsta till ett fåtal hamnar och därmed vara mer oekonomiska och mindre flexibla. En utbyggnad av många terminaler för LNG är därför bra och ger en snabbare omställning från fartygsdiesel till LNG. Det är positivt för både klimatet och miljön.

Med minskad efterfrågan på fartygsdiesel behöver raffinaderierna i Sverige byggas om. Både Preemraff i Göteborg (vilket aldrig nämns, de ska bygga ut tillverkningen av biodiesel) och Preemraff Lysekil ska byggas om. Det senare för att producera mer bilbränsle och mindre fartygsdiesel. Det kommer lokalt att innebära högre utsläpp av växthusgaser men i det stora hela genom övergången till LNG som bränsle betydligt mindre utsläpp.  En stor anledning till detta är att det idag är så att naturgas till stor del inte används till nånting utan eldas upp redan på oljefälten. Istället för att elda upp naturgasen till ingen nytta innebär en övergång till LNG-drift när det gäller fartyg att naturgasen används utan att utsläppen av växthusgaser ökar. Dessutom betyder övergången till LNG-drift minskade utsläpp av växthusgaser och miljöfarliga ämnen jämfört med om fartygsdiesel används.

Uppenbart är att miljörörelsen inte vill begripa alternativ faktiskt är så dumma att de inte begriper detta. Det är problematiskt när sådan som säger sig kämpa för en bättre natur och miljö fullkomligt skiter i verkligheten. Det omöjliggör och försvårar rimliga förbättringar på miljö och klimatområdet såsom att ställa om från smutsig fartygsdiesel till renare LNG.

Fartygstransporter är de miljövänligaste transporterna på jordklotet. De behöver öka på lastbilstrafikens bekostnad. Med LNG-drift kan det ske utan att utsläppen av växthusgaser och miljöfarliga ämnen ökar. Men miljörörelser utan verklighetskontakt som Fossilgasfällan vill stoppa detta. Det är faktiskt bedrövligt.

Läs mer:

PS. Det finns idag inget alternativ till fossila bränslen för större fartyg. Eldrift med batterier och laddstationer är idag bara en möjlighet för små färjor, mindre fiskebåtar och fritidsbåtar. I stora delar av världen skulle det dock inte leda till minskade växthusgasutsläpp då elektricitet i stora delar av världen i huvudsak framställs med fossila bränslen.

Advertisements