Nätdroger och grovt vållande till annans död

Den 27 februari 2018 väcktes åtal mot två män för internetförsäljning av varianter av fentanyl, så kallade fentanylanaloger. De åtalades för grovt vållande till annans död Försäljningen och bruket av fentanylanalogerna ledde till att åtta personer dog av överdoser. Det är mycket ovanligt att någon åtalas för grovt vållande till annans död genom drogförsäljning.

– Fentanylanaloger är i dag lagliga tills det är för sent. Vi vill få stopp på det här innan fler dör, säger Åsa Torlöf, utredare Polisen Region Stockholm, i ett pressmeddelande när åtalet väcktes.

Under sommaren och hösten 2016 såldes vissa fentanylanaloger, som då inte var klassade som narkotika eller hälsofarlig vara, till unga personer via internet. Åtta personer dog av överdoser i Mullsjö, Hörby, Motala, Orsa, Ale, Halmstad, Åre samt Enskede i södra Stockholm. Två män, bröder, som då var 23 respektive 34 år gamla och hemmahörande i Stockholmsområdet, åtalades.

– Fentanyl och dess varianter är giftiga och svårdoserade och därför mycket farliga. Den som säljer fentanylanaloger har ett särskilt ansvar som innebär att det ställs höga krav på aktsamhet. Kraven är desamma oavsett om preparatet vid försäljningstidpunkten är klassad som narkotika/hälsofarlig vara eller inte, sa kammaråklagare Tomas Malmenby på Söderorts åklagarkammare i Stockholm, i pressmeddelandet.

Det tar en viss tid från det att en ny fentanylanalog kommer ut på marknaden till dess att analogen klassas som narkotika eller hälsofarlig vara. Det utnyttjas av de som säljer. De fentanylanaloger som åtalet gäller är numera klassade som narkotika. De flesta fentanylanaloger är dock inte klassade som narkotika eller hälsofarlig vara.

Rättsmedicinalverket kan i sina dödsfallsutredningar tidigt upptäcka förekomst av missbruksmedel som kan vara livsfarliga och har rutiner för att tidigt ge polisen information om utvecklingen av nya droger.

– Under de senaste åren har vi sett en dramatisk ökning av dödsfall orsakade av nätdroger besläktade med läkemedlet fentanyl, säger Robert Kronstrand, professor i toxikologi och forskningsstrateg vid Rättsmedicinalverket.

Försäljningen av fentanylanalogerna sker i princip uteslutande på internet, genom öppna svenska webbsidor som är enkelt åtkomliga för gemene man.

– Vi har följt de här sidorna och identifierat personer som ligger bakom verksamheterna, säger Stewe Alm på underrättelsesektionen vid Polisen nationella operativa avdelning.

Den 31 maj 2018 dömdes båda männen för att ha vållat åtta personers död. Den äldre brodern dömdes till fem och ett halvt års fängelse, medan den yngre fick fyra år. De dömdes också för andra brott kopplade till nätförsäljningen och den äldre brodern fick också näringsförbud i tio år. Domen ledde till att de flesta nätsajter slutade sälja fentanylanaloger och dödsfallen i överdoser på grund av fentanylanaloger minskade därefter kraftigt, från över 100 år 2017 till omkring 10 år 2018.

Domen överklagades av båda sidor, bröderna för att de förnekar brott och åklagaren för att straffen var för låga. Nu ska målet därför upp i hovrätten.

Advertisements