Miljöpartiet hycklar om fossilfri stad

Miljöpartiets gruppledare i Göteborg stadsfullmäktige, Karin Pleijel, har skrivit en debattartikel i GP om vikten av att Göteborg ska ställa om till en fossilfri stad. Artikeln är med tanke på hur miljöpartiet agerar i byggnadsfrågor inget annat än ett stort hyckleri.

Miljöpartiet är de som drivit fram att den norra delen av Högsbo industriområde ska bli bostadsområde. För att uppnå det så rivs alla gamla kontor och fabriker. Detta trots att de flesta av de byggnader som rivs är i mycket gott skick och skulle kunna användas i minst 100 år till. Det är ett allt annat än klimatvänligt och miljövänligt byggande. Ett ofantligt resursslöseri på alla sätt. Det bästa ur klimatsynpunkt och miljösynpunkt hade varit att bevara de äldre byggnaderna och bygga bostäder på parkeringsplatser och andra tomma ytor. Fylla igen stadsdelen hål och luckor och bevara de byggnader som är i bra skick och fungerar. Då hade också en blandstad, en stad med arbetsplatser och bostäder i samma område, skapats.

Så har det inte blivit. Miljöpartiet i Göteborg har istället tillsammans med stora byggbolag tagit fram en plan som innebär att allt gammalt rivs och att det sen byggs bostäder överallt. Med onödiga  miljö- och kllimatfientliga rivningar, samt med en monofunktionell stadsdel som resultat. Det är ett projekt som står i direkt motsatsställning till att bygga en blandstad och till ett fossilfritt Göteborg.

Husen kommer inte heller att byggas i trä, utan i glas och betong. Något vi all vet är mer klimat- och miljöfientligt. När miljöpartiet säger att de vill ha det fossilfritt Göteborg är det rent hyckleri. Allt de gör när det gäller stadsplanering och stadsbyggnad tycks motverka en sådan målsättning.

Advertisements