Det är klart att en stökig skola kan bli en bra skola

En DN-ledare om skolan lider av ett allvarligt syftningsfel. Dessutom förespråkar den barnmisshandel. Något som är olagligt. DN-ledaren påstår nämligen att en stökig skola aldrig kan bli en bra skola. Det förefaller mig vara en mycket pessimistisk syn på skolan, ungdomar och barn. Sannolikt menar ledarskribenten att en stökig skola aldrig kan vara en bra skola. För DN:s ledarredaktion kan väl ändå inte mena att den stökig skola inte kan förändras. Uppenbart saknar ledarredaktionen tillräckliga spåkkunskaper för att kunna skriva rätt. Sådan brister hos en tidning redaktion är knappast nåt bra.

Men politiskt är ledaren också horribel. Den förespråkar nämligen både psykisk och fysik misshandel:

I vissa situationer måste läraren helt enkelt få utöva också fysisk auktoritet. De måste bestämt kunna fösa ut barn som inte respekterar att klassrummet är en plats för undervisning.

Detta kommer givetvis att upplevas som kränkande av eleven, för tillrättavisningar är alltid kränkande. Denna känsla av kränkning är dock inte skadlig eller farlig i sig, utan naturlig. Det är pinsamt att bli tillrättavisad och satt på plats, särskilt inför alla andra ungar, de som den stökiga någonstans ändå vill imponera på genom att spela tuff.

Det DN beskriver är inte att en vuxen visar sin auktoritet Det är att en vuxen begår övergrepp. En vuxen med auktoritet som eleverna har respekt för behöver aldrig ta till våld. Att visa ut en elev som stör är sällan ett problem. Stör en ung person vill en sannolikt  inte vara i rummet längre.

Kränkningar är alltid skadliga. Det finns ingen anledning att acceptera verbala och fysiska kränkningar. Den lärare som hemfaller åt sådant borde inte vara lärare. När jag gick i skolan fanns det gott om lärare som använde sig av psykisk och fysisk misshandel. Det var inte på något sätt bar. De stökiga eller utsatta eleverna uteblev därför ofta från skolan och fick så usla betyg att de var meningslösa. De misshandelsmetoder som DN:s ledarreaktion förespråkar är helt enkelt ingen väg som leder framåt. De är en återgång till en mycket sämre skola.

Ledarredaktionen är dessutom djup föraktfull mot dagens skola, liksom mot barn och ungdomar. Dagens barn och ungdomar är mycket bättre än vad vi var. De dricker inte så mycket, de röker inte lika mycket och de använder inte lika mycket droger, de begår färre brott, är mindre utsatta för brott samt har i allmänhet bra och överenskommet sex (ungdomar och inte barn alltså). Det mesta är med andra ord bättre. Jag misstänker att om ledarredaktionen på DN fick igenom sin misshandelslinje skulle det leda till en återgång till sämre förhållanden för och bland ungdomar.

Advertisements