Fantasier om försvinnande insekter i Sverige

Adolfo Diaz har i ETC skrivit en artikel om Naturskyddsföreningens kampanj för att rädda vildbin (inkl. humlor) i Sverige. Det är en bra kampanj. Adolfo Diaz artikel är däremot inte så bra. Utan en fantasiprodukt.

Diaz hävdar att läget är allvarligt och att massutdöenden för insekter rapporterats i utlandet. Massdöd har konstaterats, men i begränsade områden och i begränsade studier. Att det är ett stort problem har ännu inte kunnat fastslås. I Sverige som Diaz skriver om finns inget massutdöende konstaterat eller rapporterat. Att koppla problemen för vissa biarter i Sverige till massdöd bland insekter är därför helt felaktigt. En ren fantasiprodukt signerad av Diaz.

Naturskyddsföreningen har dock helt rätt i sin kampanj. En del biarter i Sverige är utrotningshotade och minst tre arter av humla har försvunnit från Sverige i modern tid (frukthumla, fälthumla och stäpphumla). Klöverhumlan har stora problem. Å andra sidan har det också kommit in en ny humleart, vitnoshumla (Semenovs humla). Anledningen till problemen för viss arter av vildbin i Sverige är inte massutdöenden och inte insektsgifter utan en helt annan. Igenväxande betes- och ängsmarker. Förändrat jordbruk.

Utan betesdjur för att producera kött och mjölkprodukter så finns det inga ängar och utan ängar inte så många vildbin och humlor. Dessutom har odlingen av klövervall förändrats. De slås idag i allmänhet innan de gått i blom vilket gör att det inte finns nåt att hämta för exempelvis klöverhumlan. Drivkrafterna bakom förändringen har vari ekonomi Billigt kött från utlandet, minskad konsumtion av mjölkprodukter osv. Vegantrenden och vegetariantrenden i samhället driver på denna utveckling och utgör därmed ett hot mot den biologiska mångfalden.

Att många vildbin i Sverige håller på att försvinna hotar inte heller på något sätt matproduktionen som Adolfo Diaz påstår. Huvuddelen av maten produceras från växter som inte behöver pollineras av insekter, såsom spannmål, rotfrukter och en del grönsaker. Det finns humlearter och biarter som inte alls riskerar att försvinna, däribland många av de arter som befruktar våra fruktträd och grönsaker. Diaz har inte förstått vad det handlar om och vad problemet är. Hans artikel är usel.

Naturskyddsföreningen har dock begripit saken och de föreslår några rimliga åtgärder som vanliga människor kan göra:

 1. Gör om en bit av gräsmattan till en blommande ö av ängsblommor.
 2. Plantera blommor som bina gillar, till exempel lavendel och kärleksört, i en rabatt, kruka eller balkonglåda.
 3. Sätt upp ett bihotell och ge hemlösa vilda bin en bostad.

Jag kan komma på ett par till:

 1. Ät svenskt naturbeteskött istället för importerat kött
 2. Ät rapsolja eller produkter därav istället för olivolja, solrosolja och palmolja
 3. Använd inte självgående robotgräsklippare för gräsmattan
 4. Var inte vegan

Till politiker föreslår Naturskyddsföreningen följande:

 1. Stöd ekologiskt jordbruk och naturbete.
 2. Förbjud bekämpningsmedel som skadar bin.
 3. Gör bortglömda grönytor till blommande marker.
 4. Anta en aktionsplan för bina i varje kommun.
Advertisements