Allt färre skjutningar i Göteborg

Under årets första kvartal har antalet skjutningar i Göteborg minskat från 15 stycken år 2013 till 1enda år 2019. Siffran för 2019 är den lägsta siffran sen första kvartalet 2017 då antalet skjutningar var två.

Polisen i Göteborg menar att det finns ett direkt samband mellan antalet skjutningar och Eddie Jobe. Med Eddie Jobe i frihet ökar antalet skjutningar och när han sitter inne minskar antalet skjutningar. Han är för närvarande häktad som misstänkt för vapenbrott och 2017 satt han häktad som misstänkt för penningtvätt.

Eddie Jobe anses vara ledande i en av de två falangerna som urpsrungligen fanns i Biskopsgården och utgjorde den så kallade Vårvädersligan. Falangerna är Jobe-falangen (A-falangen i GP) och Kastrati-falangen (B-falangen i GP).

Den konflikt som de senaste åren varit den våldsammaste med flest skjutningar är dock konflikten i Tynnered och Frölunda mellan Vermahmood-falangen (M-falangen i GP) och Briljant-falangen (Goulara/Rostami). Flera ur dessa två grupperingar är fängslade eller häktade för närvarande medan andra sannolikt befinner sig utomlands.

I andra områden där det finns eller funnits kriminella gäng och nätverk såsom Backa, Majorna, Gårdsten, bergsjön, Hammarkullen och Hjällbo så är det idag inga öppna konflikter, i något fall beroende på att alla ledande dödats som i Backa eller att en gruppering blivit totalt dominerande i ett visst område. Vi har också under senare år sett kopplingar mellan ett gammalt kriminellt nätverk som Naserligan och Jobe-falangen liksom mellan Naserligan och släkten Alikhan i Angeredsområdet.

Genom polisens sätt att arbeta med förtroendeskapande åtgärder och mjuka metoder har de också lyckats få befolkningen i stora områden att i större utsträckning anmäla och vittna mot brottslingar. Detta har varit speciellt märkbart i Angered och i förhållande till släkten Alikhan.

Antalet skjutningar 1:a kvartalet

2013, 15
2014, 16
2015, 7
2016, 10
2017, 2
2018, 7
2019, 1

Advertisements