Dumheter av vänsterpartisten Maj Karlsson om våld

Maj Karlsson från Vänsterpartiet skriver i en debattartikel i GP att mäns våld mot kvinnor är samhällets största strukturella problem. Det är faktiskt bara dumheter. De största strukturella problemen är att samhället är uppbyggt på ett sätt om orsakar alldeles för stora utsläpp av växthusgaser och att det ekonomiska systemet skapar och befäster klasskillnader och skillnader mellan människor av olika kön, sexualitet, etnicitet och kultur. Det är verkligt stora problem som bland annat är en av orsakerna till våld mot kvinnor. Att en vänsterpartist som Maj Karlsson inte anser detta är uppseendeväckande och ett allvarlig problem för partiet som sådant. Maj Karlsson är ändå en av partiets ledande företrädare i Göteborg som socialpolitisk talesperson.

Naturligtvis är mäns våld mot kvinnor ett problem. Det är dock en mycket liten andel av männen som står för detta våld. Ett våld som dessutom bara är en mycket liten del av allt våld i samhället. Män är faktisk mer utsatta för våld än kvinnor så ska vi diskutera det stora problemet med våld handlar det om mäns våld män på offentliga platser inklusive nattklubbar, krogar, barer och restauranger. Det är också där huvuddelen av alla våldtäkter sker. Bara en mindre del av våldtäkterna sker i hemmen.

Utsatthet för misshandel är vanligare bland män än kvinnor, och vanligast i åldersgruppen 16–19 år. Huvuddelen av misshandeln sker i offentliga miljöer med alkoholpåverkade förövare och offer. De flesta misshandlade är män och inte kvinnor. Andelen som uppger att de utsattes för misshandel under 2017 uppgår till 3,3 procent av befolkningen (16–84 år) Av samtliga anmälda misshandelsbrott 2017 var 44 procent brott mot kvinnor/flickor och 56 procent mot män/pojkar.

85 % av alla sexualbrott sker i offentliga miljöer och huvuddelen av misshandeln sker i offentliga miljöer. Kvinnor är betydligt mer utsatta för sexualbrott än män. 10,7 % av alla kvinnor uppger att de var utsatta för sexualbrott år 2017 jämfört med 1,6 % av männen.

Maj Karlsson kan inte heller läsa brottsstatistik. Att antalet kvinnor som mördats av sina män/partner/pojkvänner förbubblats under 2018 jämfört med 2017 säger ingenting om utvecklingen. Det finns inga äldre siffror att jämföra med. Skillnader mellan enstaka år är oftast rena tillfälligheter och säger ingenting om utvecklingen. Det är en meningslös uppgift och ska inte användas på det sätt hon använder den för den bevisar ingenting.

Av de konstaterade fallen av dödligt våld 2018 var offret en kvinna/flicka i 33 fall, och en man/pojke i 75 fall. Antalet fall med kvinnliga offer var 6 fler än 2017, medan antalet fall med manliga offer var 11 färre. Andelen kvinnor respektive män som var offer för dödligt våld uppgick till 31 respektive 69 procent 2018. Andelen kvinnliga offer minskade kontinuerligt mellan åren 2011–2017, men ökade 2018 till samma nivå som 2011. Antalet mördade kvinnor/flickor var 27 stycken år 2017 och 33 stycken år 2018. 29 av de mördade var vuxna kvinnor och 72 stycken var vuxna män.

Under 2018 konstaterades 26 fall av dödligt våld där offer och förövare hade en parrelation vid tidpunkten för brottet eller tidigare. Det utgör närmare en fjärdedel (24%) av samtliga fall av dödligt våld under året. Jämfört med 2017 är det 15 fler fall av dödligt våld i en parrelation, och även en större andel av det dödliga våldet totalt (+14 procentenheter).

Antalet fall av dödligt våld mot kvinnor där offret och förövaren var eller hade varit i en parrelation uppgick till 22 fall 2018, vilket motsvarar 67 procent av samtliga fall av dödligt våld med kvinnliga offer under året. Dödligt våld mot män i en parrelation uppgick till 4 fall 2018, vilket utgjorde 5 procent av samtliga fall av dödligt våld med manliga offer.

Kvinnor är 31% av alla mordoffer. Av dessa mördas flertalet (67%) av män som de har en relation med. Detta är 20% av alla mordoffer. Lägger vi till de 4 männen som dödats av en person de hade en nära relation med blir det totalt 24% av alla mordoffer.

Våld i nära relationer står alltså bara för 24% av alla mord i Sverige. Mord i offentliga miljöer på fyllan är därför ett betydligt större strukturellt problem än mord mot kvinnor från deras partner. Alkohol spelar dessutom en avgörande roll även för morden på kvinnor i nära relationer. Utan alkohol skulle mordfrekvensen sannolikt minska kraftigt. Både rent generellt och när det gäller kvinnor.

Att våld mot kvinnor skulle vara samhället största strukturella problem faller på sin orimlighet, det är inte ens det största våldsproblemet. Maj Karlsson från Vänsterpartiet sprider dumheter på den punkten.

De förslag hon lägger fram i sin debattartikel är det däremot inget större fel på i de flesta fall. Det är delvis bra åtgärder men också några meningslösa och ett dåligt. Att motivera samhällets insatser med en felaktig verklighetsbeskrivning är dock dålig politik. Pratar en person inte sanning blir trovärdigheten i förslagen låg.

Dessutom innebär det slöseri med resurser då en felaktig verklighetsbeskrivning ger felaktiga åtgärder. En haverikommission för varje enkilt dödsfall är en meningslös och dyr åtgärd. Det finns ju dessutom redan för varje mord i form av en grupp poliser som utreder brottet. I stort sett alla mord i nära relationer klaras också upp. Förslagen om planer är meningslösa och leder till en massa byråkrati och onödiga kostnader. Det är bara en massa ord.

Läs också: Det största våldsproblemet i Sverige finns inte i hemmen

Advertisements