Vi stödjer freds- och miljörörelsen!

Igår lanserades uppropet Vi stödjer freds- och miljörörelsen! på nätet av 101 undertecknare från Kiruna till Ystad och från fiskeläget Stocken på Orust till byn Ljugarn på Gotland. Uppropet betonar att freds- och miljörörelsen gång på gång skapat samarbete över alla gränser för fredlig samlevnad med omtanke om den planet vi bor på. Undertecknarna vänder sig mot “försök att förminska dess betydelse eller rent av måla upp den som styrd av utomstående krafter.”

Många personer vill stödja uppropet. Torsdagen 4 april gjordes ett sista försök att nå mer än de 48 som dittills sagt sig vilja vara med bland de första namnen som lanserar namninsamlingen. En dag senare hade ytterligare 53 personer slutit upp.

– Den goda uppslutningen visar på ett uppdämt behov hos många i freds- och miljörörelsen att protestera mot att ständigt utpekas för att gå Rysslands ärenden när fredliga lösningar förordas, säger Erni Friholt från Fredsrörelsen på Orust, en av initiativtagarna. Många vänder sig mot stämpling av kvinnliga fredsaktivister med kränkande benämningar som “Putins kvinnor” framhäver Ola Friholt, också med i samma fredsgrupp.

Uppropet tar också upp stämpling av personer som Hans Blix för att vara med i “Putins svenska brigad” och förmenta vetenskapliga studier som utpekar miljö- och fredsvänner som bärare av rysk desinformation. Namninsamlingen säger nej till sensationsjournalistik för att misskreditera freds- och miljövänner. Den uppmanar också till öppen debatt mellan freds- och miljörörelsen och de som försvarar expertis som godtyckligt angriper många för att sprida rysk desinformation.

Skriv under uppropet och se namnen på de 101 initiativtagarna

Erni och Ola Friholt samt Tord Björk, mångårig miljöaktivist och medlem i Aktivister för fred är initiativtagare till uppropet. Alla tre har ett långvarigt engagemang för Gandhi som till lika delar inspirerat freds- och miljörörelsen. Tord Björk initierade 75 årsfirandet av den av Gandhi ledda Saltmarschen på 15 platser i Norden 2005 under mottot Reclaim Gandhi. Erni och Ola Friholt har ett livslångt engagemang i Gandhis anda både genom icke-våldsmotstånd och arbetet för alternativa lösningar.

I Gandhis anda avslutas också uppropet med att vi “välkomnar samarbete för avspänning och konfliktlösning för fred på jorden och fred med jorden!”

Advertisements