Att kommentera nyheter är inte alltid lätt

Jag skriver mest om brottslighet, rasism, antirasism, invandring, stadsplanering och arkitektur. Oftast tar jag min utgångspunkt i dagspressens artiklar och kritiserar dem. Ibland är det svårt att hitta saker att skriva om. Faktum är att det är extra svårt på torsdagar. Det är som om dagspressen nyhetsförmedling ligger i dvala på torsdagar.

Nu är det också extra svårt då gängbrottsligheten i Sverige tycks ha minimerat sina konflikter. Skjutningar är för närvarande ganska sällsynt och det dödliga våldet som helhet har minskat rejält. Några uppseendeväckande rån existerar inte längre. Istället har brottsligheten till stor del flyttat sig till internet och blivit mindre våldsam. Alkoholbruket och -missbruket minskar och våldet med det. Droganvändningen ökar inte. Samhället tycks bli bättre på de flesta områden torts att klyftorna ökar. Helt i strid med logiken. Sambandet mellan stora klyftor i samhället och brottslighet är starkt. Fast när det gäller det dödliga våldet har det egentligen inte ökat sen 1700-talet utan ligger på samma låga nivå sen dess.

Rasistiska partier har lite större stöd än förr i tiden, men rasismen tycks inte öka. Det går upp och ner kring en nivå på omkring 20-25% rasister i samhället. Så har det varit sen i alla fall 1970-talet. Islamismen och Rysslandskräcken har brett ut sig. Det första är nytt och det andra är gammal klassisk skåpmat. Maoisterna från 1960- och 1970-talen har gått i pension och har gott om tid att sprida sina förvirrade teser om att alla som är emot USA är bra och de som inte tycker likadant eller vill nyansera det hela lite är imperialismens lakejer. Den dag dessa 40-talistiska dödgrävare försvinner är en bra dag. Det är bara en tidsfråga innan så sker. Islamismens hot överdrivs kraftigt på ett rasistiskt manér. Det är ganska tröttsamt, men det är livsluften frö de rasistiska partierna, ledarredaktioner på borgerliga tidningar osv.

Klimatfrågan har tagit över som den mest diskuterade. Med överdrifter från alla håll. Jag är knappast överens med andra vänstermedia i nånting kring detta ämne. Jag tror inte ett helt fossilfritt samhälle är möjligt att uppnå, det är inte ens viktigt eller nödvändigt. Däremot måste utsläppen av växthusgaser minska. Mer solcellsel är viktig och nödvändigt. Mindre bilism likaså. För klimatförändringarna är ett faktum.

Jag har också allt mer kommit att fokusera på fiske och fiskeripolitik. Så mycket att jag skapat en egen sajt bara om den frågan. Sveriges största sajt om yrkesfiske, fiskeri- och havsfrågor.  En ska vi kan konstatera på det området är att de flesta (vilket ändå inte är många) som uttalar sig om fiske inte vet nånting om frågan. Det vet inte hur fisket ser ut, vet inte hur det fungerar och vet inte hur det fiskas eller vad som fiskas. De är så okunniga att de inte ens vet om hur okunniga de är.

Advertisements