Åtal väckt för synnerligen grovt vapenbrott i Taberg

En man har idag åtalats för synnerligen grovt vapenbrott för att han har innehaft ett funktionsdugligt halvautomatiskt vapen, ett stort antal delar till halvautomatiska vapen samt ammunition till dessa. Mannen har enligt åtalet kopplingar till kriminella miljöer.

Två personer kontaktade den 6 juni 2018 polisen eftersom de hittat bland annat vapen och vapendelar i en container i Taberg i samband med att de gjort inbrott i containern. En man, Jonas Linde, kunde så småningom knytas till att vara den som hyrt containern. Han har varit frihetsberövad för grovt vapenbrott sedan den 25 juli 2018. Han häktades den 27 juli och har varit häktad sen dess. Innan Linde greps var ett antal andra personer misstänkta i ärendet, men de släpptes ganska snart. En av dem, David Bothén, dock först efter en månad.

I en väska, som flyttats från containern av de som hittat godset, anträffade polisen ett komplett funktionsdugligt halvautomatiskt gevär av typen AR-15 samt magasin och patroner till geväret. Vidare hittades i containern och på en annan plats i Taberg flertalet vapendelar till samma gevärstyp. Dessutom anträffades vapendelar till ett halvautomatiskt gevär av typen AR-10, som är av grövre kaliber.

– Utredningen visar att det funktionsdugliga vapnet av typen AR-15 har satts ihop och färdigställts inne i containern och att det därefter har avfyrats. Övriga påträffade delar av samma gevärstyp hade kunnat sättas ihop till fyra fullt funktionsdugliga vapen. Det är fråga om vapen av särskilt farlig beskaffenhet, säger kammaråklagare Petra Schöniger som ansvarar för utredningen.

På Bondberget, mellan Jönköping och Huskvarna, hittade några orienterare i oktober 2018 en väska som bland annat innehöll vapendelar och patroner som är kompatibla med AR-15 samt diverse verktyg som behövs för att tillverka vapen av den här typen. Under senare delen av utredningen har dessa fynd kunnat kopplas samman med fynden i Taberg.

– Jag menar att mannen kan kopplas till de här fynden på flera sätt. Bland annat finns teknisk bevisning som binder honom till containern, det funktionsdugliga vapnet och fynden på Bondberget, säger Petra Schöniger, i ett pressmeddelande.

Jonas Linde förnekar brott. Han medger att det är han som i praktiken hyrt containern men uppger att det inte var han som disponerade containern när fynden gjordes.

Utredningen har varit mycket omfattande, med bland annat brottsplatsundersökning, många tekniska undersökningar och flertalet förhör. I ett relativt sent skede av utredningen har den misstänkta personen lämnat uppgifter som lett till att ytterligare utredningsåtgärder behövt genomföras. Några närmare svar på vad vapnen skulle användas till har inte framkommit under utredningen.

– Utredningen ger dock starkt stöd för att den åtalade mannen har kopplingar till den autonoma miljön, vilket är en av anledningarna till att jag anser att brottet bör bedömas som synnerligen grovt. För att inte föregripa prövningen i domstol avser jag inte att gå in på några närmare detaljer kring detta för närvarande, säger Petra Schöniger.

Linde är inte känd från brottsliga sammanhang tidigare och har också varit aktiv i rollspelskretsar. Han ska alltså enligt åklagaren ha kopplingar till autonoma miljöer i Jönköping men samtidigt finns det inte ett enda känt exempel på att autonoma miljöer använt vapen i Sverige de senaste 110 åren. Så den kopplingen kan faktiskt helt sakna relevans. Mer relevant är troligen det faktum att mannen är anställd som soldat i Försvarsmakten. Något som också gör kopplingen till den autonoma rörelsen osannolik om än inte omöjlig.

 

Advertisements