Mer än 1000 antifascister i Kungälv

Tusen antifascister visade att nazisterna inte var välkomna I Kungälv, Nazisterna lyckades få ihop 150 personer (varför GP och annan media ljuger om antalet är oklart) vilket får anses vara ganska många. Men mycket få i jämförelse med antalet antifascister och antirasister som var på plats i Kungälv. Nazisternas försök att visa upp sig i Kungälv måste anses som ganska misslyckat.

Efter att nazisternas demonstration upplöstes och de skulle bussas iväg gav sig polisen på antifascisterna. Av allt att döma kan inte polisens insats i det avseendet betraktas som nåt annat än övergrepp. Ett brott mot demokratin och den grundlagsstadgade demonstrationsfriheten. Polisen agerar inte alltid som den borde.

Samtidigt genomfördes de traditionella 1-majdemonstrationerna i Göteborg. Fler än 6 000 demonstranter i vänsterpartiets tåg. Största tåget som vanligt och betydligt större än förra årets.

Advertisements