Lugna gatan ihopkopplad med brottslighet

Lugna gatan är ett projekt eller kanske ska vi kalla det en verksamhet som drivs av Fryshuset i Stockholm. I projektet fungerar ungdomar som haft problem som så kallade trygghetsvärdar. Ofta är det ungdomar med en historia av brottslighet och våld som är anställda i verksamheten. En av de platser där dessa ungdomar anlitas som trygghetsvärdar är tunnelbanan.

Enligt en rapport från Trafikförvaltningen i Stockholm ska 22 av 79 trygghetsvärdar som arbetade mellan december 2018 och januari 2019 inte ha uppfyllt de krav som ställs på trygghetsvärdarna i avtalet mellan Region Stockholm och Fryshuset. Kravet är bl.a. att de ska ha varit straffria de senaste tre åren. Några av de 22 har enligt rapporten också begått brott under tiden de arbetat som trygghetsvärdar. Men enligt Fryshuset stämmer inte uppgifterna. Det ska bara vara 5 personer som inte uppfyller kraven och ingen ska ha begått brott under tiden som trygghetsvärd i tunnelbanan. De fem är inte längre anställda i verksamheten.

Lugna gatan ska också genast meddela trafikförvaltningen om någon av de anställda blir polisanmälda, och de ska då stängas från tjänstgöring. Det har inte heller skett. När det gäller ungdomar så begår de flesta personer, i princip alla unga män, något brott under sin ungdomstid. Så det behöver inte vara så allvarligt att några trygghetsvärdar begått brott. Samtidigt ska det naturligtvis ställas högre krav på unga som arbetar som trygghetsvärdar.

Polisen menar också att trygghetsvärdarna försvårar deras arbete och möjliggör brott. Den kritiken är dock märklig, för den huvudsakliga invändningen är att de är passiva när narkotikaaffärer görs upp. Självklart är de passiva, trygghetsvärdarna är inte poliser och inte ordningsvakter. De har inga polisiära befogenheter. De är unga och ett ingripande skulle vara farligt för dem.

Rapporten visar också på andra problem. Enligt avtalet ska drogtester genomföras regelbundet. Så har inte skett. Faktum är att ett sådant krav i ett avtal av denna typ är rimligt. Det finns ingen anledning att drogtesta anställda utan det är att se som en allvarlig inskränkning av den personliga integriteten. Dessutom förekommer felaktig fakturering och oklara beställningar. Det har inget med trygghetsvärdarna att göra utan har mer med ledningen för Fryshuset och beställarna på SL att göra.

SL har inte för avsikt att säga upp avtalet utan tänker låta det löpa ut och börja förhandla om ett nytt inköp av trygghetsvärdstjänster:

– Vi har i dagsläget gjort bedömningen att med de åtgärder som vi vidtar behöver vi inte häva avtalet. Nu kommer vi låta avtalet löpa ut. Under den tiden kan vi genomföra utvärdering och förebereda upphandling av trygghetstjänster så vi får en ny lösning på plats, säger Suss Forssman Thullberg, kommunikationschef på SL.

Det är inte heller första gången trygghetsvärdar från Lugna gatan förknippas med brottslighet och oegentligheter. Det har hänt vid många tillfällen tidigare. Det är en naturlig följd av att det handlar om att ge människor som haft problem en andra chans. Alla klarar inte att ta den chansen.

Men jag är ändå tveksam till att ungdomar som tidigare haft problem med brottslighet ska användas till denna typ av uppgifter. Jag tycker helt enkelt inte det är lämpligt. En andra chans, självklart, men inte som trygghetsvärdar.

Läs mer:

Advertisements