Varken Hamas eller Hizbollah är terroristorganisationer

Hamas är en palestinsk sunnimuslimsk grupp som kan betraktas som en reaktionär muslimsk politisk grupp. De styr Gaza-remsan och är allt annat än demokratiska. Kanske kan de betraktas som islamistiska men har ingenting gemensamt med Islamiska staten eller Al-Qaida.

De är inte heller en terroristgrupp. Helt enkelt av den enkla anledningen att de inte begår några terroristdåd. De gör riktade aktioner mot ockupationsmakten och apartheidstaten Israel. En stat som förtrycker palestinier och förnekar dem samma politiska och demokratiska rättigheter som andra invånare i Israel. En stat som ockuperat palestinsk mark och dessutom isolerat Gaza så att folk i området har problem att överleva. Kort sagt bedriver Israel en oacceptabel politik av förtryck, omänsklig och odemokratisk behandling av palestinier samt ockupation. Det finns all anledning för palestinier att kämpa mot staten Israel. Det gör Hamas och många andra organisationer.

Hizbollah har ännu mindre gemensamt med Al-Qaida och Islamiska staten än vad Hamas har. Hizbollah är en reaktionär shia-muslimsk politisk libanesisk organisation som flera gånger bekämpat israeliska invasioner och nu också bekämpat sunni-muslimska islamister i Syrien. De begår inga terroristdåd och är alltså ingen terroristorganisation.

Jag tycker varken Hamas eller Hizbollah är några sympatiska grupper, det finns ingen anledning att ge dem stöd. Men det finns heller ingen anledning att klassa dem som terrorister.

Advertisements