Förundersökning mot Bengtzboe

Åklagare har inlett en förundersökning mot Erik Bengtzboe, tidigare moderat riksdagsman. Förundersökningen gäller misstänkt bedrägeri samt brott mot folkbokföringslagen.

En förutredning har pågått med anledning av att hans folkbokföring har ifrågasatts. Han kan ha fått ersättning för en övernattningsbostad i Stockholm och uppburit så kallat Stockholmstraktamente utan att det funnits förutsättningar för det enligt gällande lag och riksdagens föreskrifter. Visst material har inhämtats och vissa uppgifter kontrollerats.

Nu har förutredningen lett till åklagaren beslutat att inleda en förundersökning, dvs en utredning om brott. Detta för att utreda misstankar om bedrägeri och brott mot folkbokföringslagen. Det finns för närvarande ingen skälig misstanke mot Bengtzboe eller någon annan person som eventuellt berörs av förundersökningen.

Advertisements