Alice Teodorescu har fel om brottslighet och sociala problem

Återigen har Alice Teodorescu skrivit en ledare i GP om ett ämne som hon har noll koll på. Brottslighet och sociala problem. Hennes antaganden utgår från att brottsligheten i förorterna är högre nu än förr. Hon jämför med för 25 år sen och utgår från ett oseriöst TV-program om Bergsjön som gjorts av Jannes Josefsson. Faktum är att grundantagandet är helt felaktigt. Då var brottsligheten högre än idag. Kriminella gäng och nätverk var precis lika vanligt. Mord var vanligare än idag. Faktum är dock att mordfrekvensen (fall av våldsam död per 100 000 invånare) inte nämnvärt förändrats på 270 år. Narkotikabrottsligheten är mindre, speciellt om vi jämför med läget för 50 år sen. Faktum är att i stort sett all brottslighet minskat sen 1990-talet och 1970-talet.

För 50 år sen var det i stort sett likadant som för 25 år sen. På 1970-talet fanns det ett känt kriminellt familjenätverk i Hammarkullen och Hjällbo precis som idag. Familjen Magnusson med vänner och släktingar var det då. Familjen Ali Khan idag. För 50 år sen och för 25 år sen var Siriusgatan i Bergsjön Sveriges mest socialt utsatta förortsgata/område (brottsligheten var dock då liksom idag mycket högre i centrala Göteborg). Sociala problem har med klass att göra. Det har inte med etnicitet eller religion att göra. Något som Teodorescu påstår, implicerar och antyder i sin ledare. Det spelar faktiskt ingen roll om ett område domineras av invandrare från Mellanöstern, finnar (Siriusgatan för 25 och 50 år sen) eller svenskar om dessa människor är arbetarklass. Problemen ser likadana ut och yttrar sig på samma sätt. Problematiken har inte etniska förtecken utan klassmässiga kopplingar.

Att arbetslösheten ökat (enligt Teoorescu och Josefsson i Uppdrag Granskning med 40%) är en siffra som inte säger nånting. Om arbetslösheten var 1% för 25 år sen och 2% idag så har den ökat med 50%. Arbetslösheten i Västra Bergsjön är idag 13,4%, och i Östra Bergsjön 15,3%. Det betyder att arbetslösheten för 25 år sen var cirka 9,5% respektive 11 %. En ökning med 4 procentenheter låter inte lika allvarligt eller hur. Men den säger mer om verkligheten än att påstå att arbetslösheten ökat med 40%. Orsakerna till att arbetslösheten ökat är fler osäkra anställningar, bemanningsföretag, försämrad anställningstrygghet etc. Det handlar om en medveten politik från svenska myndigheter och företag. De har medvetet skapat en högre arbetslöshet för att kunna tvinga ner lönerna för enkla jobb. Så har också skett. Det är klart att de ökade klyftor som skapas på detta sätt medför sociala problem.

Teodorescu föreslår rivning av fattiga områden. Bostadsbristen och trångboddheten är ett av de grundläggande problemen idag och hon vill öka dessa problem. Dessutom har åtgärden prövats i Göteborg utan någon som helst framgång. Fattiga områden som bl.a. Östra Nordstan, Gårda, Masthuggsbergen (Stigberget), Olskroken, Annedal och Landala revs för att åtgärda sociala problem. Resultatet blev att problemen flyttade ut till de nybyggda förorterna istället. Åtgärden är meningslös. Det som behövs är motsatsen. Att bygga fler bostäder så folk kan flytta om och när de vill. Det som behövs är att utjämna klassklyftor, inte flytta runt dem.

Även de andra åtgärderna hon föreslår är i det stora hela meningslösa. Höga krav i skolan leder bara till att de som inte trivs och inte klarar skolan lämnar den. Det är inget fel på höga krav i sig, men enbart höga krav leder inte till minskade klyftor i samhället utan bara till ökade klyftor. Åtgärdas inte klassklyftorna i Sverige kommer det självklart att finnas fattiga områden med sociala problem även om 25 år, precis som för 100 år sen, för 50 år sen och för 25 år sen. Teodorescu har inga lösningar på dessa problem. För hon ser inte eller vägrar erkänna problemens grundorsaker och orsaker. Klasskillnader, klassklyftor, ekonomisk ojämlikhet, bostadsbrist, osäkra förhållanden på arbetsmarknaden och dåliga löner, privatiserad skola och  vård med mera.

Och nej, kriminella har inte makten i Bergsjön. Men de ställer till problem. Sanningen är att Janne Josefsson inte far med sanning. Sanningen är kanske att Teodorescu inte tänker själv utan låter sig lura sav ett oseriöst TV-program. Eller är hon kanske fördomsfull och rasistisk?

 

Advertisements